Dům přírody Poodří

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Návštěvnické středisko Dům přírody Poodří převzalo a významně rozšířilo aktivity předchozího Centra ekologické výchovy. V současné době se skládá ze čtyř části.

Vnitřní expozice věnované krajině Poodří, ve které návštěvníci najdou dioramata zobrazující rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Zároveň jsou k dispozici interaktivní dotykové panely nabízející podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, krajině, rostlinách i zvířatech. Jde o interaktivní mapy, interaktivní panoramata, fotogalerie i videogalerie. Průvodce ? lektor využívá interaktivní projektor, umožňující doprovodit výklad obrazem i zvukem.

Zahradní část zahrnuje geologickou expozici, model toku Odry od hor přes meandry v údolí, až k tůni se stojatou vodou. Pro děti jsou zde dřevěná koryta s protékající vodou, vodní mlýnek i hračky. V altánku a pod tisovcem, najdete lavičky pro pohodové posezení. Plocha je doplněna tzv. ?Živou zahradou?, seznamující návštěvníky s možnostmi, jak oživit nejen soukromé zahrady, ale i veřejné parky a prostranství a okolí domů. Jde o soubor prvků usnadňující život různých živočichů ? budky pro ptáky, úkryty pro ježky, jezírka, úkryty pro samotářské včely a úl pro čmeláky.

Zcela novou části je víceúčelový sál, vybavený interaktivním projektorem, umožňující využití jako přednáškový sál i jako výstavní prostor.

Venkovní expozice živých zvířat je jedinou částí, do které je přístup pouze s doprovodem průvodce. Návštěvníci se seznámí s více než 30 druhy živočichů ? zejména ptáků. Jde o trvale hendikepované jedince, které nelze vypustit do přírody. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin.

Pro individuální návštěvníky a malé (rodinné) skupiny, je Dům přírody přístupný bez objednávky kdykoli během otevírací doby. Pro skupinu 10 osob a více doporučujeme ohlášení (objednávku) předem, i v případě, že není vyžadován speciální program.

Budete-li si chtít objednat speciální program s lektorem pro skupinu 12 osob a více, je začátek programu závislý na dohodě a může probíhat nezávisle na otevírací době. Cena v tomto případě závisí na konkrétním programu a jeho délce. (orientačně 50,-Kč/osobu při délce programu 1 hodina a 60,-Kč/osobu při délce programu 2 hodiny). Další informace na webu:  www.dumprirody.cz 

Aktuální nabídku ekovýchovných programů najdete na http://csopnj.cz/navstivte-nas/nabidka-ekovychovnych-programu/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Aquila
742 54 Bartošovice na Moravě č.p. 146
E-mail: cevbartosovice@csopnj.cz
Tel.: + 420 556 758 675, 723 648 759

http://csopnj.cz