Ekocentrum Chaloupky Krátká

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Chaloupky Krátká je terénním chaloupeckým pracovištěm. Sídlí v historickém statku č. 2 ve vesnické památkové rezervaci Krátká, Sněžné. V této budově vznikne v blízké budoucnosti Dům přírody Žďárských vrchů, který ve spolupráci s Chaloupkami připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Správa CHKO Žďárské vrchy. V současné době slouží statek jako zázemí pro terénní výukové programy zaměřené na krajinu a život Žďárských vrchů. Ekocentrum připravuje pro školy také přírodovědné terénní výukové programy. V zimním období využíváme historických prostor statku pro výukové programy věnované tradicím a řemeslům: vánoční či velikonoční programy, programy věnované zpracování dřeva, vlny, mléka, obilí nebo programy zaměřené na život na vesnici před lety.

Pro zájemce organizujeme výukové přírodovědné programy na školách v přírodě v regionu Žďárských vrchů, Pro pobytové programy s ekologickým zaměřením využíváme ubytovací kapacity v okolí (Blatiny, Křižánky, Sněžné)

Ve spolupráci s Horáckým muzeem v Novém Městě na Moravě pořádá ekocentrum výstavy s doprovodným programem pro žáky základních škol či podzimní víkendové výstavy otevřené široké veřejnosti. S novoměstským muzeem také každoročně spolupracujeme na Dni Země, ten je tradičně věnován chůzi.

V rámci DVPP připravujeme vzdělávací terénní semináře a zahraniční exkurze. Ekocentrum Krátká se také věnuje koordinaci sítě Mrkvička na Vysočině a přípravě seminářů pro pedagogy mateřských škol.

Nabídku výukových programů a aktuální přehled nabízených akcí ekocentra Chaloupky Krátká najdete webových stránkách www.chaloupky.cz.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Chaloupky Krátká
Krátká 2
592 03 Sněžné
E-mail: kratka@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz