Dům přírody Moravského krasu

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko se zábavně - naučnou a prožitkovou vnitřní a venkovní expozicí o Moravském krasu a 3D kinem. Byl otevřen v rámci programu Agentury ochrany přírody a krajiny v pořadí jako šestý v síti Dům přírody s vizí pozitivní osvěty návštěvníků a obyvatel v chráněných územích.

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko se zábavně – naučnou a prožitkovou vnitřní
a venkovní expozicí o Moravském krasu a 3D kinem. Byl otevřen v rámci programu Agentury ochrany přírody a krajiny v pořadí jako šestý v síti Dům přírody s vizí pozitivní osvěty návštěvníků a obyvatel v chráněných územích.

Hlavním posláním Domu přírody je přiblížit a ukázat Moravský kras v širších souvislostech od doby vzniku Země až do současnosti. Návštěvník se prostřednictvím interaktivní expozice seznámí s typy hornin Moravského krasu, s procesem tvorby vápenců a jeskyní a vznikem utajené krápníkové výzdoby. Sám se může aktivně zapojit do poznávání a objevování příběhu Moravského krasu. Přenese se do krajiny, kde žili pravěcí lidé, složí si kostru jeskynního medvěda a všemi smysly odhalí životní strategie netopýrů. Seznámí se také se vzácnými
a ohroženými druhy rostlin a živočichů z Moravského krasu. Namodeluje si, jak člověk ovlivňoval krajinu
v průběhu století, nebo si pomocí zábavných animací naprojektuje
možnosti, kudy by se mohl ubírat budoucí rozvoj této krasové krajiny. Na závěr může sejít do 3D kina, usednout a už se jenom dívat – na unikátní 3D film Říše zkamenělého času, pohádku nebo dokument o Moravském krasu.

Součástí areálu Domu přírody je venkovní geopark, vodní model krasu a volně přístupná dětská herna, kde si malí jeskyňáři mohou prolézt jeskyní nebo si vytvořit vlastní krápníkovou výzdobu. 

Pro školy jsou připravovány vzdělávací a zážitkové programy zaměřené především na živou a neživou přírodu Moravského krasu a další témata spjatá s tímto regionem.

Vzdělávací a zážitkové programy jsou určeny zejména dětem MŠ, žákům ZŠ a středních škol, ale i zájmovým skupinám dospělých. Na přání je možné vytvořit program tzv. „na míru“

Převážná většina výukových programů se odehrává z části v expozici a v areálu Domu přírody a z části
v terénu. V expozici využívá interaktivních prvků (mechanické modely, animace, dotykové obrazovky, hmatové prvky) v terénu pak zkoumá a pozoruje ryzí živou a neživou přírodu.

Aktuální nabídku zážitkově – vzdělávacích programů můžete nalézt na webových stránkách Domu přírody Moravského krasu:

http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/programy-pro-skoly-a-skupiny/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

https://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/