A Rocha

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Naším cílem je na základě svědectví Starého i Nového zákona sdílet i mimo křesťanské prostředí víru a přesvědčení o společné odpovědnosti za Boží stvoření. Ve své práci chceme ukazovat na krásu, bohatství a cenu přírodního prostředí. 

Cíle:
– Vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí.
– Zapojovat jednotlivce i skupiny do křesťansko-ekologických aktivit.
– Budovat síť malých zelených buněk při lokálních farnostech.
– Pokračovat v rekonstrukci ekocentra Krupárna v Dobrém s možností pobytových ekologických vzdělávacích programů s návazností na praktické ochranářské aktivity.
– V centru a v jeho bezprostřední blízkosti zbudovat ukázkové alternativní zdroje, jako např. vodní turbínu (projekt na turbínu  je zpracovaný, hledáme investora), solární panely, malá větrná elektrárna atd.
– Vytvářet přírodní živou zahradu v blízkosti ekocentra pro biodiverzitu. (Již nyní využíváme k ekoprogramům: hide – pozorovatelnu, stacionární krmítko pro ptáky, hadník, ptačník, broukoviště, zimoviště pro ježky a obojživelníky, hmyzí hotel, hnízdiště pro ledňáčky. To vše se nachází v areálu květnatých luk, ovocného sadu, dvou větších jezítek a tří tůní.)

Naše práce se v současné době zaměřuje především na:
– klubovou činnost
– výukové programy v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách
– navazování kontaktů v  evangelické a v katolické církví
– spolupráce s ČSOP a ČSO v Ptačí oblasti Orlické Záhoří a  soukromé ptačí rezervaci Josefovské louky
– rozvoj projektu Budka pro doupné lesní ptáky ve spolupráci s BTO ( s irskými ornitology)
– ochrana a monitoring ledňáčka říčního na Zlatém potoce (Dědině)

Ekocentrum A Rocha Krupárna
– K ekologickým výukovým programům používáme dalekohledy, počítače, dataprojektor, vizualizér, stereolupu a mikroskop a také pozoruhodnou sbírku věrných modelů ptáků, obojživelníků a hub.
– Centrum je vybaveno ornitologickým materiálem (odchytovými sítěmi, kroužkovacím náčiním) jež je využíváno lektory vlastnícími licenci k odchytu a kroužkování ptáků.
– Knihovna obsahuje více než tisíc knih přírodovědeckého zaměření.
– Dále jsou v budově kanceláře pro tým zaměstnaců A Rocha.
– Ubytovací kapacita centra se plánuje v rozsahu 35 – 40 lůžek ve 2. větších ubytovnách a 4. menších apartmánech.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.
Dobré 85
517 93, Česká republika
email: info@arocha.cz
tel.: +420 775 042 228

 

 

http://www.arocha.cz/cs/