Ekocentrum A Rocha

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. je mezinárodní organizace, která se v České republice více jak dvacet let zabývá environmentálním vzděláváním, ornitologickým výzkumem a praktickou ochranou přírody.

Naše výukové programy jsou připraveny pro děti z mateřských, základních škol a studenty středních škol. Odehrávají se jak ve školách tak především v ukázkové přírodní zahradě ekocentra. Zde naleznete sedm tůní, bylinkové zahrádky, arboretum, ježkovníky, broukoviště, kapraďoviště, hmyzí hotely, umělou stěnu pro ledňáčky, remízky, květnaté louky, sad a další prvky podporující biodiverzitu.
Spolu s dětmi objevujeme rozmanitý život v pestré mozaice biotopů, odchytáváme a kroužkujeme ptáky. Sledujeme opylovače a další hmyz či pavouky, vodní a půdní živočichy. Zkoumáme vlastnosti půd a vody v okolní krajině. Prostřednictvím blízkých mezidruhových vztahů se snažíme v dětech rozvíjet zodpovědný vztah k zázraku jménem Život.
Pro veřejnost připravujeme přednášky, besedy, výstavy hub. Organizujeme monitorovací vycházky za ptáky a exkurze, například k místnímu farmáři, se kterým spolupracujeme na přechodu k agrolesnímu systému hospodaření.
Podílíme se také na monitoringu a kroužkování v Ptačí oblasti Orlické Záhoří, v Ornitologickém parku ČSO Josefovské louky a v ptačí oblasti Boletice.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.
Dobré 85
517 93, Česká republika
email: info@arocha.cz
tel.: +420 775 042 228

 

 

http://www.arocha.cz/cs/