Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Cassiopeia spolupracuje se školami v Jihočeském kraji při uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), osobnostní, sociální a multikulturní výchovy.

Realizuje výukové programy v učebnách i v přírodě pro žáky různých stupňů škol (od MŠ po SŠ), pobytové programy na zajímavých přírodních lokalitách jižních Čech, celoroční školní projekty. Organizuje exkurze, semináře, workshopy a konference pro pedagogické pracovníky. Působí jako krajský koordinátor celostátních programů M.R.K.E.V. a MRKVIČKA (http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/60-PROGRAMY/index.htm), mezinárodního programu Ekoškola (na úrovni ČR koordinuje Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.) S partnery ze čtyř zemí EU je zapojena do mezinárodního projektu Children In Permaculture (www.childreninpermaculture.com). Doplňkově pořádá volnočasové akce pro děti, mládež a veřejnost (Den dětí, Den bez aut, příměstské tábory aj.) Ve svém areálu tvoří a udržuje přírodní zahradu –  místo pro vzdělávání, odpočinek i ochranu biologické rozmanitosti.

Cassiopeia je organizační součástí Forestu – jednoho ze základních článků Hnutí Brontosaurus (http://www.brontosaurus.cz/struktura-a-organizace/zakladni-clanky). Je členem Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Krajské sítě environmentálních center Krasec (www.krasec.cz)a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia
při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest

Jizerská 4
370 11 České Budějovice
E-mail: info@cegv-cassiopeia.cz
Tel.: +420 725 515 994

https://ekocentrumcb.cz/