Ekocentrum Chaloupky Baliny

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Chaloupky Baliny sídlí v nově zrekonstruované zemědělské usedlosti uprostřed přírodního parku Balinské údolí v malé obci Baliny nedaleko od Velkého Meziříčí směrem na Třebíč. Návštěvníci mají možnost využít bezbariérové zázemí tvořené učebnou a sálem a také ojedinělou zážitkovou zahradu, která reflektuje specifické potřeby lidí s handicapem.

Ekocentrum nabízí v Balinách jednodenní programy pro mateřské a základní školy včetně programů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Organizujeme rovněž semináře pro učitele a volnočasové aktivity pro děti i dospělé (výstavy, výtvarné a zahradnické dílny, přednášky, besedy a exkurze).

Sociální centrum se věnuje zahradní terapii pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Poskytuje jednorázové programy  pro dospělé i seniory a rozvíjí rovněž pravidelnou činnost sociální rehabilitace prostřednictvím klubu Lebeda.

Nabídku výukových programů a aktuální přehled nabízených akcí ekocentra Chaloupky Baliny najdete webových stránkách www.chaloupky.cz.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Chaloupky Baliny
Baliny 1
594 01 Velké Meziříčí
E-mail: baliny@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz