Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí sídlí na symbolickém ostrůvku tvořeném soutokem říček Balinky a Oslavy na okraji historického centra Velkého Meziříčí. Zázemí ekocentra tvoří tři učebny a přilehlá zahrada, která je využívaná jako přírodní učebna.

Nabízíme jednodenní programy pro mateřské, základní a střední školy. Pořádáme semináře pro učitele. Věnujeme se také volnočasovým aktivitám pro děti a dospělé (přednášky, besedy a exkurze). Při ekocentru působí dva přírodovědné zájmové kroužky pro předškolní děti a děti do deseti let. Pro členy kroužků i další zájemce organizujeme pravidelně příměstský tábor.

Ve spolupráci se městem Velké Meziříčí se podílíme na tvorbě a údržbě naučných stezek v okolí.

Nabídku výukových programů a aktuální přehled nabízených akcí ekocentra Chaloupky Velké Meziříčí najdete webových stránkách www.chaloupky.cz.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Chaloupky Velké Meziříčí
Ostrůvek 288/2
591 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 522 831
E-mail: ostruvek@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz