Ekocentrum Chaloupky Horní Krupá

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Chaloupky Horní Krupá se nachází v okrese Havlíčkův Brod v budově bývalé venkovské školy - dnešního Komunitního centra Krupská škola. Jádrem je učebna Krupské školy a přírodní učebna v altánu na zahradě. Pro výuku dle potřeby využíváme také "Stodolu" se řemeslnou "Dědovou dílnou"a "Zahradnickou učebnu". Velká většina programů probíhá v přírodě. U školy je budována interaktivní poznávací stezka ZA HUMNY. Humna jako nejbližší příroda sídel jsou zde využívána k výuce v přírodě a o přírodě. Zahrada byla v roce 2014 certifikována jako přírodní zahrada s ukázkovými přírodními zahradními prvky a s úkryty pro živočichy.

Ekocentrum připravuje jednodenní ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Většina programů je v trvání 3. hodin (180 min), pouze programy pro MŠ jsou kratší. Programy využívají přírodních podmínek okolí. Jsou zaměřeny na stromy, vodu, tradiční hospodaření a činnosti člověka na venkově. Ekocentrum se také zaměřuje též na programy s tématy hlubinné ekologie a působení člověka na přírodu a planetu jako celek. Školy mohou využívat možnosti zapracování vlastních požadavků na úpravy programů např. při přípravě vlastních školních projektů. Nabízíme i terénní programy do přírodně zajímavých lokalit v okolí.

Ekocentrum nabízí možnost návštěvy výstav zaměřených na různá témata – přírodovědná, ekologická, etická, historická, filozofická a další. U některých výstav je možno objednat si doprovodný výukový program nebo pracovní listy. Připravujeme semináře a workshopy pro pedagogy.

Pro veřejnost připravujeme akce ve spolupráci se SEM Slunečnice. Snažíme se oslovit širokou veřejnost a všechny generace. Nabídku aktuálních akcí pracoviště naleznete v kalendáři (např. Den Země, Den brambor nebo dýní, Drakiáda, komentované výpravy do přírody, letní pracovní camp, Krupský letní tábor, přednášky a další akce).

Nabídku výukových programů a aktuální přehled nabízených akcí ekocentra Chaloupky Horní Krupá najdete webových stránkách www.chaloupky.cz.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Chaloupky Horní Krupá
Horní Krupá 39
580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: krupa@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz