PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Envicentrum PROUD funguje jako pobytové středisko environmentálního vzdělávání v Plzeňském kraji od roku 2015. Realizuje vícedenní pobytové kurzy s přírodovědnou a environmentální tematikou pro školní kolektivy ZŠ a SŠ, jednodenní výukové programy a terénní exkurze pro školní kolektivy. Nabídku výukových programů rozšiřuje Přírodovědná stanice, která je domovem několika desítek terarijních i hospodářských zvířat. 

PROUD ? Envicentrum Podbranský mlýn je jedním ze tří pracovišť Domu dětí a mládeže Horažďovice. Hlavní náplní PROUDu jsou vícedenní pobytové kurzy (4 ? 5 dnů) pro školní kolektivy z 1. i 2. stupně ZŠ a SŠ. Specifická poloha PROUDu v nivě řeky Otavy přímo vybízí nejen ke zkoumání říčního ekosystému, ale i realizaci sportovních a outdoorových aktivit na řece a v jejím okolí (např. rafting, rýžování zlata?). Vedle pobytů realizuje PROUD terénní exkurze Pošumavím (maloplošná chráněná území v okolí Horažďovice, koloběžkové exkurze do anglického parku Ostrov) a jednodenní výukové programy především pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Velký důraz je kladen na terénní výuku, kterou vhodně doplňují prvky zážitkové pedagogiky. Při programech žáci pracují mj. s moderním analytickým, hardwarovým či softwarovým vybavením (mobilní laboratoře MERCK, měřicí systém Vernier, tablety, GPS, detektory netopýrů, ArcGIS a mnoho dalších).

Envicentrum PROUD stojí na soutoku mlýnského náhonu a řeky Otavy v blízkosti historického jádra městečka Horažďovice. Budova mlýna z 16. století prošla zásadní rekonstrukcí zásluhou podpory z OP Cíl 3 (ČR − Bavorsko) a díky tomu v sobě dnes spojuje slavnou minulost (vodní elektrárna od Františka Křižíka) s technologickými novinkami (tepelná čerpadla, do budoucna obnovení malé vodní elektrárny). 

Budova PROUDu disponuje vlastní kuchyní, jídelnou a dvěma učebnami s odborným vybavením (audiovizuální učebna s promítací technikou, badatelská učebna s PC a připojením k internetu, mikroskopy, binolupami, dalekohledy, malou chemickou laboratoří). Vlastní ubytovací kapacita činí 31 lůžek v 6 pokojích ? 2 dvoulůžkové pokoje vč. vlastního sociálního zařízení pro pedagogy (z toho 1 bezbariérový v přízemí), zbývající pokoje po 5 ? 10 lůžkách mají společné sociální zařízení. Součástí venkovních prostor je travnatá plocha s ohništěm, v blízkosti se nachází další veřejná sportoviště. 

Přírodovědná stanice je dalším pracovištěm DDM Horažďovice s téměř 40 letou tradicí, které nabízí především přírodovědné programy pro 1. stupeň ZŠ, případně děti předškolního věku. Jedinečnost pracoviště je podtržena jeho polohou v prostoru bývalých zámeckých zahrad. Kromě sbírky dřevin jsou zde prostory pro chov a péči jak o domácí, hospodářská, tak i exotická zvířata a pro pěstování nejrůznějších plodin.

Envicentrum PROUD i Přírodovědná stanice nabízí také mimoškolní zájmovou činnost pro děti a mládež v podobě kroužků a tematických klubů. Během roku pořádáme tematické víkendovky, o prázdninách pak příměstské i pobytové tábory. Pravidelně nabízíme veřejnosti možnost zúčastnit se našich akcí (rukodělné dílny, přednášky a semináře pro širokou i odbornou veřejnost, komentované prohlídky chovů?). 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

PROUD ? Envicentrum Podbranský mlýn,

pracoviště Domu dětí a mládeže Horažďovice

Nábřežní 283

341 01 Horažďovice

 

e-mail: envicentrum.ddm@gmail.com

telefon: +420 376 382 149

mobil: +420 778 449 919

web: www.envicentrum.eu

http://www.envicentrum.eu/