Středisko environmentální výchovy a informační středisko Kašperské Hory

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava v Kašperských Horách.  

IS a SEV Kašperské Hory, učebna EV, přednáškový sál, expozice o přírodě v NP Šumava, přírodní areál u IS a SEV Kašperské Hory, stezka lesních her, okolí Kašperských Hor, území NP a CHKO Šumava

Programy: probíhají od září do června

Počet účastníků:Minimálně 15 maximálně 25 účastníků ve skupině. Jiný počet nutno dohodnout předem. Programy pro mateřské školy jsou určeny pro starší a předškolní děti.

Cena za výukový program:  dle aktuálního ceníku na  https://www.npsumava.cz/sprava-np/ceniky/

Objednávka programu: Telefonicky: 376 582 734, 731 530 284, E-mailem: iskhory@npsumava.cz

Upozornění: Prosíme, před každým již objednaným programem telefonicky potvrďte účast.

Tématické exkurze: U všech exkurzí zajišťujeme pouze program a doprovod, dopravu autobusem si škola zařizuje vlastními prostředky.

S sebou: Přezůvky, svačinu a na venkovní programy dobré obutí a vhodné oblečení do terénu.

Poznámka: V případě nepříznivého počasí vám můžeme nabídnout náhradní program ve středisku.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

SEV a IS Kašperské Hory
Sušická 399, 341 92, Kašperské Hory
Tel.: 376 582 734
E-mail: iskhory@npsumava.cz

Pracovníci SEV Kašperské Hory:

https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/ekologicka-vychova/sev-kasperske-hory/