ENVIC, občanské sdružení

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
ENVIC, o.s. se dlouhodobě věnuje osvětě a vzdělávání všech cílových skupin veřejnosti v oblastech souvisejících s životním prostředím. Mimo jiné poskytuje poradenství pro veřejnost, podnikatele i veřejnou správu v oblasti dotačních titulů z OP ŽP a dotačního programu Zelená úsporám.

Pořádá vzdělávácí akce pro veřejnost – přednášky, semináře, výstavy, informační stánky, konference, tématické exkurze. Zaměřuje se především na oblast stavitelství (pasivní domy, rekonstrukce…), obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, fototermika…), ekologického zemědělství a národních i evropských dotačních titulů. V těchto oblastech také nabízí školení a semináře pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu i neziskové organizace.

Vydává infromační a propagační materiály k aktuálním problémům životního prostředí. Realizuje projekty pro základní i střední školy (Naučme se stavět ekodomy, Školní biozahrada). Školám nabízí zdarma informační materiály (brožury, pracovní listy, kartičky) a výstavy z mnoha oblastí životního prostředí (voda, ovzduší, ochrana přírody…). V případě zájmu kontaktujte pracovníky infromačního centra. Materiály najdete ke stažení na www.envic.cz.

ENVIC, o.s. koordinuje činnost sítě Environmentálních informačních center Plzeňského kraje.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Environmentální informační centrum Plzeň
Prešovská 8
301 00 Plzeň
Email: ic.plzen@envic.cz
Tel.: +420 377 220 323

http://www.envic-sdruzeni.cz