Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Akreditované ekocentrum ZO ČSOP Rokycany nabízí výukové programy pro mateřské, základní i střední školy, akce pro širokou veřejnost a další aktivity spojené s ochranou přírody. V ekocentru je možno navštívit záchrannou stanici živočichů, videotéku, knihovnu a využít širokou nabídku informačních i propagačních materiálů.

Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany se dlouhodobě a systematicky věnuje ekologické výchově nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. Ke své činnosti využívá dlouhodobě pronajatých prostor a areál záchranné stanice živočichů. Součástí činnosti je poskytování informací na základě telefonních či e-mailových dotazů.

Při ekocentru pracuje oddíl mladých ochránců přírody, který každoročně pořádá desetidenní táborové soustředění. Významnou součástí praktické ekologické výchovy jsou exkurze, pěší výlety či zájezdy do zajímavých míst České republiky. Neméně významnou součástí nabídky jsou přednášky či semináře. Pestrá je i publikační činnost či nabídka nejrůznějších propagačních materiálů.

Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany najdete v Rokycanech nedaleko nádraží Českých drah a lze jej navštívit prakticky kdykoli, nejlépe však po telefonické domluvě.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz
Tel.: +420 371 722 686, +420 603 239 922

http://www.csop.erc.cz