Ekocentrum Radnice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum zřizované ZO ČSOP Radnice se již dvacet let zaměřuje na výchovu dětí a mládeže, osvětu veřejnosti a ochranu přírody a životního prostředí.  v objektu bývalé synagogy v Radnicích v blízkosti náměstí.

Ekocentrum sídlí v budově bývalé synagogy, která byla vyhlášena kulturní památkou. V objektu je sál, ve kterém probíhají přednášky, výstavy, koncerty, výukové programy a konference.

Zajišťuje

– ekologickou výchovu a osvětu
– výukové programy pro žáky základních, mateřských i středních škol
– tematicky zaměřené výstavy a přednášky
– informační centrum
– ekologickou poradnu

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Radnice
ZO ČSOP Radnice
Na Potocích 221
338 28 Radnice
E-mail: ekocentrum@csop-radnice.cz
tel.: 606 956 408, 602 687 114

http://www.csop-radnice.cz