Ekocentrum Spálené Poříčí

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Hlavní činnosti organizace jsou dvě a vyplývají i ze stanov svazu. Je to výchova dětí a mládeže a ochrana přírody a prostředí. Obě tyto oblasti naplňuje již řadu let.

Základní organizace ČSOP Spálené Poříčí byla založena v roce 1985, od roku 1995 tato organizace provozuje Ekologické centrum, které má řadu aktivit.

Organizace vlastní budovu Ekologického centra ve Spáleném Poříčí, na jehož zahradě se nachází záchranná stanice pro poraněné živočichy.
Již řadu let funguje jako Regionální ekologické centrum Českého svazu ochránců přírody pro Plzeňský kraj a je jedním z členů sítě Envic (síť enviromentálních informačních center v Plzeňském kraji).

Základní projekty, cíle a poslání:

  • záchranná stanice pro poraněné živočichy
  • projekty na ochranu biodiverzity
  • ekologická výchova a osvěta

Ekologické programy, zaměřené zvláště na osvětu a vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a činnosti záchranných stanic:

  • výukové programy pro MŠ, ZŠ a střední školy
  • kroužky a tábor  mladých ochránců přírody na naší terénní základně
  • exkurze v areálu záchranné stanice
  • terénní vycházky
  • tématicky zaměřené výstavy a přednášky
  • informační centrum, včetně sítě Envic

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Spálené Poříčí
ZO ČSOP Spálené Poříčí

Plzeňská 55
335 61 Spálené Poříčí
E-mail: porici@ekocentrum.cz
Tel.: +420 371 594 842, +420 724 139 381

http://www.ekocentrum.cz