ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
ZO ČSOP JARO Jaroměř je součástí uskupení organizací Mezinárodní ochranářské skupiny JARO, které spolu úzce spolupracují. Našim posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, osvěta široké veřejnosti a podpora trvale udržitelného života.
  • Věnujeme se velkému množství aktivit v oblasti ochrany přírody a jejich zvířecích a rostlinných obyvatel. Pečujeme o více než 350 lokalit v ČR i v zahraničí, věnujeme se ekologické výchově a environmentální osvětě, provozu záchranné stanice pro zraněná divoká zvířata a dalším aktivitám jako např. obnově tůní, mokřadů a vřesovišť, rozvěšování budek, výsadbě zeleně či zajišťování pastvy velkými býložravci.
  • Snažíme se praktickým způsobem zpřístupnit veřejnosti a školám poznávání rozmanitosti a krásy přírody.
  • Nabízíme akce pro veřejnost na různých lokalitách i speciální programy pro školy, včetně setkání se zvířaty přímo ve třídách nebo na naší záchranné stanici.
  • Naše akce a programy vám umožní zapojit se do praktické péče o přírodu a zároveň prožít nezapomenutelná setkání s místními živočichy. Přijďte se inspirovat a naučit se, jak chránit naši přírodu přímo v terénu!

Zapojte se do našich environmentálních programů a objevte, jak můžete přispět k ochraně a obnově naší krajiny i vy!

 

Co s námi můžete podniknout:

Programy pro školy a školky: Leták pro školy, Leták pro školky, Nové programy 2024

Akce pro veřejnost https://skupinajaro.cz/pridejte-se/

Akce pro firemní dobrovolníky https://skupinajaro.cz/pro-firmy/

Nebo si udělejte výlet k nám na záchrannou stanici. https://www.jarojaromer.cz/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

JARO Jaroměř
Legionářská 45,
551 01 Jaroměř
email: info@skupinajaro.cz
tel.: +420 603 847 189

 

https://skupinajaro.cz