Správa Krkonošského národního parku

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Vedle mnoha aktivit Správa KRNAP ve svojí náplni i zajištění environmentálního vzdělávání a osvěty. V současné době tak činí pracoviště ve Vrchlabí a Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda.

První je zaměřeno spíše na krátkodobé nepobytové akce, přednášky v zařízeních Správy i mimo ně, projektové vyučování na školách všech typů, KSEV Rýchorská bouda nabízí převážně pobytové akce pro školní skupiny, rodiny s dětmi atd. Specifikem programů je orientace na problematiku přírody Krkonošského národního parku a její ochrany.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Pracoviště environmentálního vzdělávání a výchovy, Správa KRNAP
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
E-mail: mskalka@krnap.cz
Tel.: + 420 499 456 321-2, +420 737 331 912

http://www.krnap.cz