Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. vzniklo v únoru roku 2012. Jeho zakladatelem je Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER - Brontosaurus Krkonoše.

Hlavní cíl nové společnosti: výchova k trvale udržitelnému životu prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, je shodný s cíli zakladatele, konkrétně se chce však věnovat více místní problematice ŽP a cíleně působit na obyvatele a školy města a blízkého okolí.

Tipy vzdělávacích akcí uskutečňované na pracovišti v Hradci Králové:

Realizujeme:

  • krátkodobé výukové programy pro MŠ,ZŠ a SŠ
  • semináře pro dospělé (učitele, veřejnou i neziskovou sféru, veřejnost)
  • osvětové akce pro školy a veřejnost, brigády
  • ekologické poradenství
  • vydávání výukových, propagačních a vzdělávacích materiálů

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy  SEVER HK o.p.s.
Pražská třída 1/46, vchod z ulice Zelené, Hradec Králové
E-mail: sever-hk@ekologickavychova.cz
Tel.: +420 739 203 209

http://www.sever.ekologickavychova.cz