Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je postaveno na pevných základech a silných kořenech tradice Svatého Vojtěcha a Benedikta. Z českého patrona Vojtěcha si bereme jeho evropský rozhled, z Benedikta pracovitost a touhu po poznání. Spojujeme posvátnost prostoru kláštera s profánní tradicí vzdělávání v klášteře, hledáme společně hranice tvořivosti a přemýšlení. Jsme stromem, který má bohatou  korunu, složenou z mnoha větví a větviček, ale pevné kořeny na zemi. Navazujeme na úspěšnou snahu Agentury pro rozvoj Broumovska o oživení tradice kulturního a duchovního života na Broumovsku. Po naplnění našich plánů budeme evropským centrem, rozvíjejícím mezioborové vzdělávání, dílnou poznání a střediskem kultury nejenom pro Broumov a jeho blízké okolí.

Programy jsou vedeny pod hlavičkou Maiwaldovy akademie, v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. V lektorských týmech jsou lidé, kteří mají profesní zkušenost z ochrany památek či přírody, z umělecké tvorby, z průmyslu, cestovního ruchu a marketingu. 

Podařilo se nám pro Vás připravit nabídku, v níž se prolínají předměty humanitní s přírodovědnými a příležitosti k uvolnění vlastního tvůrčího potenciálu účastníků i lektorů.

Nabízíme:

krátkodobé výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ realizované v prostorách broumovského kláštera, přilehlé klášterní zahradě, pískovcové krajině Broumovska, popř. i přímo v prostorách Vaší školy. V naší nabídce naleznete také on-line programy, které lze realizovat při různých formách formách výuky. 

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-materske-skoly-1

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-1-stupen-zakladnich-skol

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-2-stupen-zakladnich-skol

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-stredni-skoly-a-stredni-odborna-uciliste

pobytové výukové programy a adaptační pobyty s možností ubytování v mnišských celách benediktinského kláštera

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/pobytove-programy

vzdělávací exkurze a přednášky pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/osvetova-cinnost

prázdninové vzdělávací a tvořivé workshopy pro veřejnost

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/verejnost

 

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.
Klášterní 1
550 01 Broumov
E-mail: ma@klasterbroumov.cz
Tel.: +420 491 521 283, 734 443 165

https://ma.klasterbroumov.cz/cs/