Ekologická poradna Veronica při ZO ČSOP Veronica

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekologická poradna Veronica sídlí v Domě ochránců přírody. Zdarma je zřizováno ZO ČSOP Veronica, jejímž posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.

Provozuje ekologickou poradnu pro veřejnost (která stála u zrodu Sítě ekologických poraden STEP) a knihovnu s převážně environmentální tematikou. Podporuje odpovědné spotřebitelské chování v programech zelený úřad a zelená domácnost. Pečuje o lokality výskytu zvláště chráněných živočichů – netopýrů a užovky stromové.

Propaguje ochranu klimatu a efektivní využívání energií  zejména pasivní domy a obnovitelné zdroje energie. Věnuje se zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. Vydává časopis Veronica (od roku 1986), internetový zpravodaj Rozverky a publikace ke všem oblastem činnosti.

Činnost ekocentra Veronica v Brně  je provázána s činností ekocentra Veronica Hostětín, které též naše organizace zřizuje.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum ČSOP VERONICA
Panská 9
602 00 Brno
E-mail: veronica@veronica.cz
Tel.: +420 542 422 750

http://www.veronica.cz