Ekocentra v České republice

LIPKA – pracoviště Kamenná / Vzdělávací centrum Aleše Záveského

Kamenná je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky ? školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

LIPKA – pracoviště Lipová

Hlavní činností pracoviště jsou ekologické výukové programy, při nichž v dopoledních hodinách navštěvují Lipovou žáci a studenti jihomoravských základních a…

LIPKA – pracoviště Rozmarýnek

Rozmarýnek připravuje a realizuje v dopoledních hodinách přírodovědné a ekologické výukové programy, které zde absolvují žáci a studenti jihomoravských základních…

LIPKA – pracoviště Rychta

Rychta je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky ? školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Nachází se v obci Krásensko na…

NESEHNUTÍ

Ekocentrum NESEHNUTÍ funguje jako podpůrná osvětová aktivita programů Ekoporadna NESEHNUTÍ a Zaostřeno na hypermarkety.

Otevřená zahrada

Otevřená zahrada, kterou provozuje Nadace Partnerství v centru města Brna, je regionálním environmentálním vzdělávacím střediskem. Tvoří ji unikátní pasivní administrativní budova…

Pampeliška

Pampeliška - Ekocentrum vzdělává děti v dětské skupině Pampeliška v enviromentální výchově, ale také širokou veřejnost na akcích, které pořádá.

PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.

Ekocentrum pro informace a poradenství v Šardicích funguje od roku 2012. Ekologická výchova je jednou z hlavních činností jeho činnosti…

Rezekvítek

Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou. Kromě péče o řadu cenných přírodních lokalit v Brně…

SEV Hlídka

SEV Hlídka se zaměřuje především na ekologickou výchovu nejmenších dětí s jejich rodiči, dětí v předškolním věku a na prvním…

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou funguje od roku 1997. Ekologická výchova je jednou ze tří…

Zeměkvítkov, z.s.

Zeměkvítkov z.s. je ekocentrum otevřené celé rodině, které se specializuje i na praktickou environmentální výchovu pro děti předškolního a mladšího…