Ekocentra v České republice

LIPKA – pracoviště Jezírko

Těžištěm činnosti Jezírka jsou jednodenní výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol Jihomoravského kraje. Velká část výuky probíhá…

LIPKA – pracoviště Kamenná

Kamenná je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

LIPKA – pracoviště Lipová

Hlavní činností pracoviště jsou ekologické výukové programy, při nichž v dopoledních hodinách navštěvují Lipovou žáci a studenti jihomoravských základních a…

LIPKA – pracoviště Rozmarýnek

Rozmarýnek realizuje v dopoledních hodinách ekologické výukové programy, které absolvují žáci a studenti jihomoravských škol. Díky své výhodné poloze v…

LIPKA – pracoviště Rychta

Rychta je jedním z pěti pracovišť Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Nachází se v obci Krásensko na Drahanské…

NESEHNUTÍ

Ekocentrum NESEHNUTÍ funguje jako podpůrná osvětová aktivita programů Ekoporadna NESEHNUTÍ a Zaostřeno na hypermarkety.

Otevřená zahrada

Otevřená zahrada, kterou provozuje Nadace Partnerství v centru města Brna, je regionálním environmentálním vzdělávacím střediskem. Tvoří ji unikátní pasivní administrativní budova…

Pampeliška

Pampeliška - Ekocentrum vzdělává děti v dětské skupině Pampeliška v enviromentální výchově, ale také širokou veřejnost na akcích, které pořádá.

PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.

Ekocentrum pro informace a poradenství v Šardicích funguje od roku 2012. Ekologická výchova je jednou z hlavních činností jeho činnosti…

Rezekvítek

Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se ekologickou výchovou a ochranou přírody od roku 1991. Prohlubujeme vztah a úctu k přírodě…

SEV Hlídka

SEV Hlídka se zaměřuje především na ekologickou výchovu nejmenších dětí s jejich rodiči, dětí v předškolním věku a na prvním…

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou funguje od roku 1997. Ekologická výchova je jednou ze tří…