Ekocentra v České republice

LIPKA – pracoviště Lipová

Hlavní činností pracoviště jsou ekologické výukové programy, při nichž v dopoledních hodinách navštěvují Lipovou žáci a studenti jihomoravských základních a…

LIPKA – pracoviště Rozmarýnek

Rozmarýnek realizuje v dopoledních hodinách ekologické výukové programy, které absolvují žáci a studenti jihomoravských škol. Díky své výhodné poloze v…

LIPKA – pracoviště Rychta

Rychta je jedním z pěti pracovišť Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Nachází se v obci Krásensko na Drahanské…

NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

Ekocentrum NESEHNUTÍ funguje jako podpůrná osvětová aktivita programů Ekoporadna NESEHNUTÍ

Otevřená zahrada

Otevřená zahrada, kterou provozuje Nadace Partnerství v centru města Brna, je regionálním environmentálním vzdělávacím střediskem. Tvoří ji unikátní pasivní administrativní budova…

Pampeliška

Pampeliška - Ekocentrum vzdělává děti v dětské skupině Pampeliška v enviromentální výchově, ale také širokou veřejnost na akcích, které pořádá.

Rezekvítek

Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se ekologickou výchovou a ochranou přírody od roku 1991. Prohlubujeme vztah a úctu k přírodě…

SEV Hlídka

SEV Hlídka se zaměřuje především na ekologickou výchovu nejmenších dětí s jejich rodiči, dětí v předškolním věku a na prvním…

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou funguje od roku 1997. Ekologická výchova je jednou ze tří…

Zeměklíč

Zeměkvítkov z.s. provozuje ekocentrum Zeměklíč otevřené celé rodině, které se specializuje i na praktickou environmentální výchovu pro děti předškolního a…

Zeměkvítkov, z.s.

Zeměkvítkov z.s. je ekocentrum otevřené celé rodině, které se specializuje i na praktickou environmentální výchovu pro děti předškolního a mladšího…

ZOO PARK Vyškov

ZOO PARK Vyškov nabízí vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ i samostatnou prohlídku environmentálního centra. K vidění je replika statku,…