Ekocentrum Jezerka

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Jezerka se nachází na okraji Moravského krasu v areálu Axmanovy hájenky na Jezerách v Pozořicích u Brna. Zaměřujeme se zejména na environmentální výchovu nejmladší generace – nabízíme celoroční výukové programy pro mateřské školy (pro děti již od 3 let věku) a 1. stupeň základních škol.

Využíváme při nich pestrosti prostředí – blízkého smíšeného lesa, pole i zahrady s výukovými prvky. Naším cílem je ukázat dětem i pedagogům bohatství přírody, která je „za humny“ a nabídnout jim podněty k venkovnímu učení ve všech ročních obdobích.

Máme více než desetileté zkušenosti s přírodní pedagogikou v lesních školkách, environmentální témata jsou nedílnou součástí našich táborů a kroužků pro děti předškolní i školní. V našich programech chceme podpořit přirozenou dětskou zvídavost, zájem se ptát, přijít věcem na kloub. Děti mohou sledovat proměny přírody a vývoj živočichů a rostlin během celého roku, zažít si působení počasí a pochopit proměny živlů.

Výukové programy pro školy vycházejí z obsahů stanovených RVP. Témata jsou navržená tak, aby u dětí probudila zájem objevovat a touhu pochopit, co se děje po celý rok v přírodě. Naučíme děti využívat pomůcky a přístroje jako je lupa, mikroskop nebo barometr. Naši lektoři využívají moderní vzdělávací přístupy v oblasti EVVO. Při práci se skupinou podporují rozvoj měkkých dovedností, děti aktivně spolupracují a komunikují mezi sebou.

Provozovatelem ekocentra je Kavyl z. s.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Jezerka
Hostěnická 626
664 07 Pozořice
Kontakt:
e-mail: evvo@lesnikavyl.cz
tel.: 604 523 160

https://lesnikavyl.cz/enviroprogramy