Ekocentrum Městské lesy Znojmo

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Nabízíme dětem a veřejnosti seznámení s lesem, prací lesníků, myslivostí  a děním v přírodě vůbec, a to zábavnou formou ? hry, výtvarná soutěž apod. V současné době se orientujeme na kolektivy mateřských škol a dětí předškolního věku. 

Nabízíme programy pro děti z mateřských a základních škol. Buď přímo pod korunami stromů nebo v učebnách. Program je vždy přizpůsoben potřebám cílové skupiny (délka, téma) ?  máme za sebou například i program pro slabozraké a nevidomé.

Pro veřejnost jsme vytvořili v bezprostřední blízkosti města naučnou stezku S mlokem Gránickým údolím. Bližší informace na www.granice.cz.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Městské lesy Znojmo

Vídeňská třída 707/25

669 02 Znojmo
email: info@znojmolesy.cz
tel.: +420 730 550 971

http://www.granice.cz