Ekocentrum Veselá biofarma

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Veselá biofarma je zájmové sdružení přátel ve Velkých Hostěrádkách (Jihomoravský kraj), kteří na různých pozicích pracují pro ekologické zemědělství v ČR již více než dvacet let a tak mohou při své činnosti využívat odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti ze svých pracovních pozic. 

Mezi hlavní činnosti spolku patří osvěta v oblasti ekologického zemědělství a jeho příznivém vlivu na životní prostředí, vzdělávání a výchovné projekty, ochrana životního prostředí, biodiverzity a krajiny, propagace zdravého životního stylu a snaha o ?udržitelné? chování v rodině a svém okolí. K naplnění těchto cílů vznikla modelová ekofarma ve Velkých Hostěrádkách.

Pořádá osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost, exkurze a semináře pro studenty a další pedagogické pracovníky. Farma také provozuje obchůdek bioproduktů a biočajů a koření. Provozuje bezplatnou ekologickou poradnu, jejíž součástí je řada odborných publikací z oblasti EZ, letáky a brožury pro spotřebitele.  Připravuje  řadu vlastních projektů především na podporu udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí.

Nabízí jednodenní vzdělávací semináře pro učitele v rámci DVPP zaměřené na léčivé rostliny, byliny a koření.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Veselá biofarma , z.s.
Velké Hostěrádky 224, PSČ: 691 74
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Urbanová
e-mail: urbanova@veselabiofarma.cz
tel.: +420 603 589 845

http://www.veselabiofarma.cz