Hnutí Brontosaurus

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Organizace byla založena před více než 40-ti lety a zastřešuje aktivity více než třiceti Základních článků.

Hnutí Brontosaurus nabízí atraktivní vzdělávací programy pro středoškoláky. Jedná se o 1-2 hodinové výukové programy konané přímo ve školách a o speciální terénní programy zahrnující netradiční formy výuky, jako je přímá dobrovolnická činnost nebo zážitková pedagogika. Pod vedením zkušených lektorů se studenti formou interaktivních přednášek, her nebo jiných aktivit učí o přírodním i kulturním bohatství. Součástí terénního programu je i jednoduchá dobrovolnická práce v zajímavých lokalitách, díky které si studenti nové poznatky osahají v praxi. Jednodenní programy je možné uspořádat jak pro jednu třídu, tak pro skupinu studentů napříč celou školou – http://brontosaurus.cz/jednodenni-programy-pro-stredni-skoly.

Pro členy organizace i pro veřejnost pořádá Hnutí Brontosaurus celou řadu vzdělávacích aktivit. Nabídka je velmi široká od kurzů pro začínající organizátory akcí pro mládež až po kurzy zdravého vaření – http://vzdelavani.brontosaurus.cz/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
telefon: +420 774 976 407, +420 734 392 735
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz

http://brontosaurus.cz