Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Trkmanka je nedávno zřízené zařízení pro environmentální vzdělávání na jižní Moravě. Nachází se v klidové části obce Velké Pavlovice. Nabízíme pobytové přírodovědné kurzy, jednodenní a půldenní environmentální programy.

Informace o objektu

Hlavní náplní činnosti zařízení je realizace přírodovědných a ekologických pobytových programů pro děti z mateřských, základních a středních škol. Nabízíme pro mateřské, základní a střední školy ekologické výukové programy (v učebnách i v terénu), realizujeme výtvarné soutěže na témata spojená s přírodou, školní a mimoškolní akce, a další vzdělávání pedagogů.

Pro širokou veřejnost pořádáme různé přednášky, rukodělné dílničky, ekofestivaly, koncerty, výstavy a osvětové a popularizační akce.

O prázdninách realizujeme vlastní letní přírodovědné pobytové kurzy a příměstské kurzy různého zaměření v průběhu roku.

Zařízení je vybaveno několika učebnami, ubytovacími a stravovacími kapacitami, prostornou studovnou a velkým sálem. V blízkosti budovy je velká louka u rybníka s mokřadem, fotbalové hřiště, tenisové kurty. Rozlehlé, částečně zatravněné, nádvoří poskytuje prostor pro různé aktivity a odpočinek. Další částí je přilehlá naučná zahrada se zoo koutkem.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
Nádražní 1/1
691 06 Velké Pavlovice
E-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com
Tel: +420 519 325 31

https://www.ekocentrum-trkmanka.com/