Blog

Přírodní detektivové

Další ukázka programu, který tematicky souvisí s letošní Národní konferencí EVVO a jejím sloganem "Ekovýchova spravedlivě pro všechny".
6.9.2023

Speciální lidé se speciálními potřebami

"EVVO spravedlivě pro všechny" je téma chystané podzimní Národní konference EVVO (www.konference-evvo.cz). Tento příspěvek v Blogu je vlastně malou upoutávkou na konferenci a prezentuje zkušenosti Ekocentra Hostětín z programů pro handicapované.
1.9.2023

Šíření dobré praxe EVVO a EP v rámci kraje

Společná tvorba výukových programů a projektových dnů ve Zlínském kraji, zejména na podporu projektové a venkovní výuky
1.8.2023

Dunajský umělěc

Vybízíme žáky a jednotlivce ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky, aby se zapojili do soutěže Dunajský umělec 2023 (Danube Art Master 2023), která už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí povodí a přítoků Dunaje.
27.7.2023

Prostředí jako kulisa či pomůcka?

O výuce venku se hodně mluví a píše jako o něčem, co má velký potenciál. Proto je dobrou zprávou, že roste počet vzdělavatelů, kteří výuku venku praktikují pravidelně. Mé zkušenosti mě dovedly k zamyšlení o různých podobách učení venku.
14.7.2023

mini-EVVO zpravodaj II/23

Druhý letošní zpravodaj MŽP pro pracovníky v oblasti EVVO shrnuje nové příspěvky na webu ekocentra.cz a mj. informuje o tom, že výzva Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty vzbudila u žadatelů obrovský zájem.
14.6.2023

Jak neztratit naději? Dejte studentům příležitost!

Naše ekocentrum Huslík působí v malebném kraji pojmenovaném po řece Labi. Jak mnozí z vás asi tuší, naše Polabská nížina patří mezi oblastí s intenzivním zemědělstvím a ještě intenzivnějšími zábory zemědělské půdy velkými průmyslovými halami.
1.6.2023

„Zachránit planetu není úkol jednoduchý, ale jsme v tom spolu a právě v tom je naše síla!”, říkají studenti z letošní CO2 ligy

CO2 liga je celoroční klimatický vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol, který zprostředkovává žákům informace o klimatické krizi a o tom, jak ovlivňuje jejich život. Nejlepší účastníci letošního, již třináctého, ročníku se setkali 1. června na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali výsledky roční práce dalším týmům a významným hostům. Do letošního programu, který…
31.5.2023

Široká veřejnost a vzdělávání o klimatu?

Je těžké být vzdělavatelem a snažit se učit o mitigaci a adaptačních opatřeních cílovou skupinu, která to vlastně nechce. A kdyby jen nechtěla, ona se přímo brání. Protože je to těžké a nepříjemné téma. Prvním krokem je vlastně připustit si samotný fakt změny klimatu a hned druhým krokem je přijmout skutečnost, že se budu muset omezovat. A to přece nikdo…
17.5.2023

O odvaze nerůst

Tadeáš Žďárský vystudoval obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval také Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde se přes klimatickou krizi dostal až k ekologické ekonomii. V současnosti pracuje v organizaci NaZemi, kde se věnuje kritické pedagogice, klimatickému vzdělávání a nerůstu. Rozhovor vyšel v časopisu pro ekogramotnost BEDRNÍK.
1.5.2023

Tak jsme si opět užili Den Země

Martin Kříž se netradičně ohlíží za Dnem Země a nutně vyvstávají otázky typu, zda jsou jednodenní festivaly oslavy přírody stále platnou anebo přežitou ekovýchovou pro veřejnost?
24.4.2023

Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty

MŽP/SFŽP v dubnu vyhlásilo další výzvu v rámci Národního programu životní prostředí zaměřenou na klimatické vzdělávání a osvětu, která má za cíl nastartovat různé typy větších, ideálně nadregionálních, vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na souvislosti změny klimatu.
13.4.2023