Ekocentra v České republice

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů…

IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát (Křivoklátsko o. p. s.)

Nabízí služby především školám, obcím, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a přednášek, kurzů a exkurzí.

Kulturně-environmentální centrum

Kulturně-enviromentální centrum (KEC) je součástí komplexní činnosti spadající pod neziskovou organizaci Mamaloca, o.p.s. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) se…

Muzeum Říčany

Muzeum Říčany se věnuje vzdělávání pedagogů, připravuje akce pro veřejnost a programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Programy pro školy…

Na mysli, z.ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským…

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s.

Sídlíme v nízkoenergetickém domě u osady Čabárna, mezi městy Kladno a Brandýsek. K budově ekocentra přiléhá ovocný sad se vzdělávacími interaktivními prvky…

Pálečský statek, z.s.

Jsme akreditovaný pozemkový spolek, jehož činnost je primárně zaměřena na naplňování revitalizačních opatření, zadržování vody v krajině a aktivity na…

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Středisko ekologické výchovy CESTA

S.e.v. CESTA provozuje 8. ZO ČSOP  se sídlem v Mladé Boleslavi. CESTA nabízí ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ na…

Studio Eko-Logika, z.s.

Realizujeme výukové enviromentální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Naše vzdělávací projekty vycházejí z místně zakotveného učení a principu…

Vodní dům

Vodní dům je návštěvnickým střediskem Evropsky významné lokality Želivka. Pro školy nabízí denní výukové program pro žáky všech věkových kategorií, semináře…