Ekocentra v České republice

Na mysli, z.ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským…

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s.

Sídlíme v nízkoenergetickém domě u osady Čabárna, mezi městy Kladno a Brandýsek. K budově ekocentra přiléhá ovocný sad se vzdělávacími interaktivními prvky…

Pálečský statek, z.s.

Jsme akreditovaný pozemkový spolek, jehož činnost je primárně zaměřena na naplňování revitalizačních opatření, zadržování vody v krajině a aktivity na…

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Středisko ekologické výchovy CESTA

S.e.v. CESTA provozuje 8. ZO ČSOP  se sídlem v Mladé Boleslavi. CESTA nabízí ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ na…

Studio Eko-Logika, z.s.

Realizujeme výukové enviromentální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Naše vzdělávací projekty vycházejí z místně zakotveného učení a principu…

Vodní dům

Vodní dům je návštěvnickým střediskem Evropsky významné lokality Želivka. Pro školy nabízí denní výukové program pro žáky všech věkových kategorií, semináře…