Ekocentra v České republice

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Ekocentrum se specializuje na problematiku znečištění ovzduší, pachové zátěže a další témata vycházející z přítomnosti chemického průmyslu v regionu. Kromě…

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů…

IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát (Křivoklátsko o. p. s.)

Nabízí služby především školám, obcím, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a přednášek, kurzů a exkurzí.

Kulturně-environmentální centrum

Kulturně-enviromentální centrum (KEC) je součástí komplexní činnosti spadající pod neziskovou organizaci Mamaloca, o.p.s. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) se…

Muzeum Říčany

Centrum environmentálního vzdělávání Muzea Říčany se věnuje ekologické výchově a vzdělávání a osvětové a poradenské činnosti v oblasti tvorby a…

Na mysli, z.ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským…

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s.

Sídlíme v nízkoenergetickém domě u osady Čabárna, mezi městy Kladno a Brandýsek. K budově ekocentra přiléhá ovocný sad se vzdělávacími interaktivními prvky…

Pálečský statek, z.s.

Jsme akreditovaný pozemkový spolek, jehož činnost je primárně zaměřena na naplňování revitalizačních opatření, zadržování vody v krajině a aktivity na…

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Podblanické ekocentrum vzniklo v roku 1999 jako součást ČSOP Vlašim s cílem poskytovat environmentálního vzdělávání, výchovu a osvětu dětem, mládeži, laické i odborné…

Středisko ekologické výchovy CESTA

S.e.v. CESTA provozuje 8. ZO ČSOP  se sídlem v Mladé Boleslavi. CESTA nabízí ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ na…

Studio Eko-Logika, z.s.

Realizujeme výukové enviromentální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Naše vzdělávací projekty vycházejí z místně zakotveného učení a principu…

Vodní dům

Vodní dům je návštěvnickým střediskem Evropsky významné lokality Želivka. Pro školy nabízí denní výukové program pro žáky všech věkových kategorií, semináře…