Muzeum Říčany

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Muzeum Říčany se věnuje vzdělávání pedagogů, připravuje akce pro veřejnost a programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Programy pro školy probíhají v terénu, ve školách a jejich okolí, v muzeu, v Geoparku Říčany a na Říčanské hájovně .

Nabídka pro školy:

výukové programy s environmentální a historickou tematikou, řemeslné dílny
– pobytové programy na Říčanské hájovně
– výstavy s doprovodnými výukovými aktivitami
workshopy pro pedagogy (badatelsky orientovaná výuka, výuka venku, metoda Tvořivá hra pro MŠ, výuka o neživé přírodě aj.)

Náš tip: Navštivte s žáky unikátní Geopark Říčany.

Nabídka pro veřejnost:

akce pro veřejnost (např. Den Země, Geoodpoledne aj.)
– interaktivní výstavy
– přírodovědné kroužky
– příměstské přírodovědné tábory
– environmentální poradenství (jsme záchytné místo pro Záchranou stranici pro živočichy ve Vlašimi)
– možnost pronájmu školících prostor a ubytování na Říčanské hájovně

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum environmentálního vzdělávání Muzea Říčany
Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

E-mail:muzeum@muzeum.ricany.cz

edita.jezkova@muzeum.ricany.cz (objednávky pro školy)

jana.svandova@muzeum.ricany.cz (info o akcích)

Tel.: +420 323 603 161

GSM:+420 605 169 533

https://muzeumricany.cz/