IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát (Křivoklátsko o. p. s.)

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Nabízí služby především školám, obcím, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a přednášek, kurzů a exkurzí.

Informačně vzdělávací středisko Budy leží v centru obce Křivoklát, v podhradí gotického hradu, přímo v centru Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Nabízí služby především školám, obcím, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a přednášek, kurzů a exkurzí.
IVS je vybaveno přednáškovým sálem s kapacitou pro 30 osob a konferenčním sálem pro 16 osob. Pro lektory a účastníky vzdělávacích programů, ale i pro turisty je možnost ubytování přímo ve středisku.

Nabídku výukových programů střediska naleznete zde:https://www.is-krivoklat.cz/nabizime/pro-skoly/vyukove-programy-1/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

IVS Budy, Křivoklátsko o.p.s.
nám. Svatopluka Čecha 82
270 23 Křivoklát
E-mail: is.krivoklat@pvtnet.cz
Tel.: + 420 313 558 123

http://www.is-krivoklat.cz