Na mysli, z.ú.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme. Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost. Přijedeme za Vámi kamkoli v rámci České republiky.

Věnujeme se převážně osvětové práci v oblasti klimatické změny a jejích dopadech, potravinové bezpečnosti, udržitelného zemědělství a cílů udržitelného rozvoje OSN. Organizujeme promítání dokumentárních filmů pod hlavičkou festivalu Země na talíři, debaty s odborníky a tematické workshopy. Na míru připravujeme interaktivní školení pro zaměstnance, studenty či veřejnost, kde si účastníci zábavnou formou přisvojují environmentální témata. Nabízíme konzultace udržitelného životního stylu pro jednotlivce i organizace. Vzdělávacím organizacím distribuujeme naše herní aktivity, jako např. deskovou hru Terra Futura. Jsme přátelský, vstřícný a pozitivní kolektiv, který se těší na spolupráci s vámi.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Na mysli, z.ú.
Malotice 106, 281 63
email: info@namysli.com

http://www.namysli.com