Na mysli, z.ú.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme. Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost. Přijedeme za Vámi kamkoli v rámci České republiky.

Věnujeme se převážně osvětové práci v oblasti klimatické změny a jejích dopadech, potravinové bezpečnosti, udržitelného zemědělství a cílů udržitelného rozvoje OSN. Organizujeme promítání dokumentárních filmů pod hlavičkou festivalu Země na talíři, debaty s odborníky a tematické workshopy. Na míru připravujeme interaktivní školení pro zaměstnance, studenty či veřejnost, kde si účastníci zábavnou formou přisvojují environmentální témata. Nabízíme konzultace udržitelného životního stylu pro jednotlivce i organizace. Vzdělávacím organizacím distribuujeme naše herní aktivity, jako např. deskovou hru Terra Futura. Jsme přátelský, vstřícný a pozitivní kolektiv, který se těší na spolupráci s vámi.

Nejbližší akce

Den Země

Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. To, jak trávíme volný čas může pozitivně ovlivnit i naši budoucí profesní dráhu. Funguje jako významný prostředek prevence rizikového chování, především dětí a mládeže.
21.04. 2023 08.00-17.00
Újezd nad Lesy

Filmový festival Země na talíři

V létě nás opět čeká festival dokumentárních filmů Země na talíři v Olomouci. V rámci různých témat poukazujeme na dopad našich každodenních rozhodnutí na stav životního prostředí. Pozitivní a hravou formou hledáme s našimi diváky ve filmech, přednáškách a workshopech odpovědi na otázku, jak chránit naši planetu. Téma letošního ročníku a další podrobnosti brzy zveřejníme.
19.07. 2023
Pevnost poznání v Olomouci

Kontakt

Na mysli, z.ú.
Malotice 106, 281 63
email: info@namysli.com

http://www.namysli.com