Středisko ekologické výchovy CESTA

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
S.e.v. CESTA provozuje 8. ZO ČSOP  se sídlem v Mladé Boleslavi. CESTA nabízí ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ na Mladoboleslavsku, včetně možnosti využití vlastní táborové stanové základny v Dolním Bousově pro pobyty.

Všechny programy jsou zaměřeny prakticky a postavené na aktivním zapojení dětí a výchově prožitkem. Preferujeme delší souvislejší bloky (ideálně celodenní), umožňující hlubší ponoření do tématu a souvislostí bez rozptylování navazující výukou.

Programy probíhají ve školách, v terénu, nebo na terénní základně v Dolním Bousově.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

s.e.v. CESTA
Koordinátor programů pro školy: Honza Cindr
e-mail: detilesa.MB@gmail.com
tel. 603379173

https://www.mb-eko.cz/deti-lesa/vychozi/stranka/stredisko-ekologicke-vychovy-cesta