Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Podblanické ekocentrum vzniklo v roku 1999 jako součást ČSOP Vlašim s cílem poskytovat environmentálního vzdělávání, výchovu a osvětu dětem, mládeži, laické i odborné veřejnosti. V areálu ekocentra si návštěvníci mohou prohlédnout paraZOO nebo Ekoobchůdek nebo využít služby Ekoporadny. Ekoporadna poskytuje své rady též na základě telefonních nebo e-mailových dotazů.

Školám ekocentrum nabízí denní i pobytové programy environmentální výchovy s možností ubytování. Zaměřujeme se terénní výuku, klimatickou změnu a adaptační opatření s ní související, dále na regionální spotřebitelsví a polytechniku pro nejmenší. Učitelům všech stupňů škol ekocentrum nabízí metodickou pomoc a každoročně pořádá pedagogickou konferenci k environmentání výchově na krajské úrovni.

Podblanické ekocentrum je středočeským koordinátorem sítě škol M.R.K.E.V. a sítě MŠ Mrkvička. Každoročně pořádá Středočeské kolo Ekologické olympiády pro studenty středních škol. Při ekocentru pracuje oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi.

Podblanické ekocentrum pořádá osvětové akce pro veřejnost i odborné semináře pro veřejnou správu, podniky působící v oblasti ochrany přírody a ekologické kanceláře. Poskytuje konzultace a poradenství v oboru ochrany přírody a krajiny a v environmentální výchově.

Další oblastí činnosti ekocentra je regionální rozvoj (Podblanická galerie, koordinace regionální značky Kraj blanických rytířů a národního geoparku Kraj blanických rytířů). Ekocentrum vede knihovnu přírodovědné a regionální literatury a také se v této oblasti věnuje tvorbě vlastních publikací.

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je krajským střediskem evnironmentální výchovy Středočeského kraje, certifikovaným poskytovatelem environmentálního vzdělávání, členem SSEV Pavučina, akreditovaným ekocentrem ČSOP a členem Sítě ekoporaden STEP.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
E-mail: vlasim@csop.cz
Tel.: +420 317 845 169, +420 317 845 965

http://www.csopvlasim.cz