Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Školám ekocentrum nabízí denní i pobytové programy environmentální výchovy s možností ubytování. Zaměřujeme se terénní výuku, klimatickou změnu a adaptační opatření s ní související, dále na regionální spotřebitelsví a polytechniku pro nejmenší. Učitelům všech stupňů škol ekocentrum nabízí metodickou pomoc a každoročně pořádá pedagogickou konferenci k environmentání výchově na krajské úrovni.

Podblanické ekocentrum je středočeským koordinátorem sítě škol M.R.K.E.V. a sítě MŠ Mrkvička. Každoročně pořádá Středočeské kolo Ekologické olympiády pro studenty středních škol. Při ekocentru pracuje oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi.

Podblanické ekocentrum pořádá osvětové akce pro veřejnost i odborné semináře pro veřejnou správu, podniky působící v oblasti ochrany přírody a ekologické kanceláře. Poskytuje konzultace a poradenství v oboru ochrany přírody a krajiny a v environmentální výchově.

Další oblastí činnosti ekocentra je regionální rozvoj (Podblanická galerie, koordinace regionální značky Kraj blanických rytířů a národního geoparku Kraj blanických rytířů). Ekocentrum vede knihovnu přírodovědné a regionální literatury a také se v této oblasti věnuje tvorbě vlastních publikací.

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je krajským střediskem evnironmentální výchovy Středočeského kraje, certifikovaným poskytovatelem environmentálního vzdělávání, členem SSEV Pavučina, akreditovaným ekocentrem ČSOP a členem Sítě ekoporaden STEP.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
E-mail: vlasim@csop.cz
Tel.: +420 317 845 169, +420 317 845 965

https://podblanickeekocentrum.cz/