Ekocentrum Nemeleme

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Nemeleme pořádá enviromentální programy pro děti na mateřských, základních i středních školách, ale i pro dospělé. Dále nabízí pořádání enviromentálních programů na různých akcích jako jsou Dny regionu, Den dětí, Den Země apod. Ekocentrum se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody a krajiny a preferuje zážitkovou pedagogiku realizovanou přímo v přírodě. Svoji pojízdnou učebnu postaví na zahradě, v parku či u rybníka.

Ekocentrum Nemeleme vzniklo při stejnojmenném spolku jako součást dlouhodobého projektu oživení bývalého mlýna Reitendorf v Rapotíně. Specializuje se na environmentální zážitkovou pedagogiku pro děti školního i předškolního věku a pro dospělé. Ekocentrum pořádá přednášky s environmentální tématikou a připravuje environmentální programy zaměřené především na vodní biotopy a ekosystémy. Ekocentrum oslovuje širokou veřejnost pomocí přednášek ve školách nebo v terénu s ukázkou živých exemplářů ryb a vodních bezobratlých, které si mohou účastníci zblízka prohlédnout. K dispozici jsou zvětšovací pomůcky – např. digitální mikroskopy, lupy, další vybavení a řada obrazových a zvukových materiálů (obrazy zvířat, přehrávání reálných zvuků zvířat). V budoucnu bude v sídle spolku zřízena environmentální učebna pro veřejnost.

Ekocentrum ve svém areálu organizuje environmentálně zaměřené akce jako Světový den migrace ryb, Den vody v krajině, či každoroční zpřístupnění technologického vybavení mlýna.

Dále se ekocentrum v rámci své činnosti zapojuje do kampaní Ukliďme Česko, Dny světového kulturního dědictví, pořádá kulturní akce s ekologickým přesahem, věnuje se publikační činnosti, v okolí osazuje informační tabule s místními zajímavostmi, organizuje projektové dny ve spolupráci s místní akční skupinou Šumperský venkov, apod.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Nemeleme, z. s.

K Mlýnu 186

788 14 Rapotín

Czech Republic

IČ: 08263141

e-mail: marketa.kresinova@nemeleme.cz

Tel: +420 724 568 278

https://www.nemeleme.cz/