Ekocentrum Iris

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Mateřským, základním i středním školám Prostějova i okolí nabízíme ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. bylinky, les, odpady, voda, ochrana zvířat atd). Programy probíhají v ekocentru, ve školách nebo v terénu.

Ekocentrum Iris působí při Regionálním sdružení Českého svazu ochránců přírody Iris v Prostějově.Mateřským, základním i středním školám Prostějova i okolí nabízí ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. bylinky, les, odpady, voda, ochrana zvířat atd). Programy probíhají v ekocentru, ve školách nebo v terénu.

Již více než deset let pořádá v Prostějově oslavy Dne Země, kromě ekojarmarku a bohatého kulturního programu chystá aktivity pro děti. Další osvětové akce připravuje ke Dni životního prostředí, ke Dni stromů apod. Dvakrát do roku pořádá v rámci kampaně ,,Ukliďme si svět?? úklid odpadků v biokoridoru Hloučela. Pravidelně organizuje místní kolo soutěže Zlatý list.

Každým rokem realizuje vycházky, výlety a exkurze pro veřejnost s výkladem odborníka. Navštěvujeme jak přírodovědně zajímavá místa v regionu, tak i vzdálenější místa Čech a Slovenska.

Pro pedagogy základních a středních škol pořádá semináře a exkurze do terénu, které prohlubují jejich znalosti v oboru.

Poměrně bohatá je publikační činnost sdružení, vydává brožury o přírodě regionu, letáky a plakáty na téma šetrného vztahu k životnímu prostředí (odpady, kompostování, …). Zrealizovalo dvě naučné stezky a k oběma vydalo i průvodce.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení Iris

Husovo nám. 67
796 01 Prostějov
E-mail: iris@iris.cz
Tel.: +420 603 730 594, +420 739 669 558

http://www.iris.cz