Ekocentrum Rychleby

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Rychleby je nově vzniklé ekocentrum na Jesenicku v Rychlebských horách provozováno občanským sdružení Ester.

Ekocentrum Rychleby  působí jako denní a pobytové centrum ekologického vzdělávání dále jako informační a ekoporadenské centrum. Zázemí ekocentra tvoří několik učeben, konferenční sál, galerijní prostor, které lze využít nejenom k výuce, ale i k pořádání seminářů, konferencí, výstav apod.

Místním školám a mateřským školám zprostředkováváme denní vzdělávací programy zaměřené na les, udržitelný rozvoj, odpady, vodu, aktivní občanství a sociální vztahy. Pobytové vzdělávací programy jsou v největší míře určeny studentům ZŠ, SŠ a vysokoškolským studentům při vykonávání terénních cvičení nebo praxe. Prostřednictvím nabídky výletů po okolí s odborným výkladem zpřístupňujeme lidem poznání nedotčené krajiny Rychlebských hor.

Ekocentrum Rychleby  působí jako denní a pobytové centrum ekologického vzdělávání dále jako informační a ekoporadenské centrum.

Zázemí ekocentra tvoří několik učeben, konferenční sál, galerijní prostor, které lze využít nejenom k výuce, ale i k pořádání seminářů, konferencí, výstav apod.Místním školám a mateřským školám zprostředkováváme denní vzdělávací programy zaměřené na les, udržitelný rozvoj, odpady, vodu, aktivní občanství a sociální vztahy.

Pobytové vzdělávací programy jsou v největší míře určeny studentům ZŠ, SŠ a vysokoškolským studentům při vykonávání terénních cvičení nebo praxe. Prostřednictvím nabídky výletů po okolí s odborným výkladem zpřístupňujeme lidem poznání nedotčené krajiny Rychlebských hor.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Rychleby
Bílý Potok 152, 790 70 Javorník
Email: info@ekocentrumrychleby.cz
Telefon: +420 583 035 342, +420 604 261 942

Web: http://www.ekocentrum-rychleby.cz
https://www.ekocentrumrychleby.cz/ekocentrum-rychleby/