Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Sluňákov se snaží nabízet prožitky, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i sobě samému. Společně s lidmi hledá cestu k vnímání zázraku a tajemství života. Sluňákov umožňuje setkávání lidí ke společné poradě o odpovědném vztahu člověka k přírodě, v přátelském a tvůrčím prostředí.

Sluňákov zpřístupňuje lidem poznávání přírody Litovelského Pomoraví, rozvíjí porozumění přírodě a krajině, kultuře a tradicím regionu, ve kterém lidé žijí nebo jej navštěvují.
Sluňákov vytváří a realizuje vzdělávací programy pro všechny typy škol vedené kvalifikovanými učiteli.

Sluňákov připravuje odpolední vycházky pro rodiny s dětma, poskytuje prohlídky okolního areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví a v průběhu roku organizuje ekologické večery a další environmentální aktivity pro nejširší veřejnost.

Sluňákov organizuje největší ekologický festival pro veřejnost v České republice Ekologické dny Olomouc, s již dvacetiletou tradicí.

Sluňákov je držitel mnoha regionálních, státních i mezinárodních ocenění souvisejících se svou činností, například International Green Apple Award 2008, nominace za ČR na Cenu Miese Van der Rohe 2007, hlavní cena Gran prix architektů 2007, 2. místo v kategorii vědecká a odborná literatura v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2009. Cena města Olomouce (2015) za projekt Dům přírody Litovelského Pomoraví, unikátní galerie v přírodě v Horce nad Moravou. Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí: 1. místo v kategorii Ekologie a životní prostředí, absolutní vítěz a cena hejtmana Olomouckého kraje.

Sluňákov nabízí své unikátní prostory a okolí pro ubytování, pronájmy pro firemní a společenské akce.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htm.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Skrbeňská 70
783 35 Horka nad Moravou
E-mail: info@slunakov.cz
Tel: +420 585 154 839 (objednávky denních programů)

+420 585 154 881 (objednávky pobytových programů)

+420 585 154 711 (infocentrum, pronájem prostor)

http://www.slunakov.cz