Středisko volného času Doris Šumperk

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

SVČ a ZpDVPP Doris je příspěvková organizace zřizovaná Městem Šumperk. Součástí tohoto zařízení je i středisko ekologické výchovy (SEV), které rozvíjí přírodovědné a ekologické aktivity v šumperském regionu již více než patnáct let. Snažíme se prostřednictvím výchovy a osvěty zlepšovat vztah dětí, studentů i dospělých k životnímu prostředí.

Hlavními okruhy činnosti střediska jsou:

  • ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ a přírodovědné kroužky a kluby,
  • další vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti v environmentální oblasti
    (semináře, přednášky, exkurze, besedy apod.),
  • příležitostné aktivity a osvětové akce pro veřejnost (Den Země, Ptačí festival apod.),
  • poradenská činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí

SEV provozuje lesní ekostezku Švagrov, kde probíhá část terénních aktivit.

Středisko disponuje rozsáhlou videotékou i tematicky zaměřenou knihovnou, která slouží především studentům středních odborných škol.

SEV Vila Doris je řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

SVČ a ZpDVPP Doris
17. listopadu 2
787 01 Šumperk
E-mail: vila@doris.cz
Tel.: +420 583 214 212-14

http://www.doris.cz