ARPOK, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Mateřským, základním i středním školám Olomouce i okolí nabízíme výukové programy a tematické dny věnující se různým environmentálním  a globálně-rozvojovým tématům (např. Den Země, Ekologická stopa). Programy probíhají ve školách.

ARPOK je vzdělávací organizace, která byla založena Univerzitou Palackého v Olomouci. Naší vizí je podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je AktivníRespektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti. 

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

Jsme vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, stereotypy a předsudky, migrace, chudoba, klimatické změny).

Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které zrealizujeme přímo u vás ve škole.

Jsme schopni na míru připravit výukový program téměř na jakékoliv téma z oblasti globálního rozvojového vzdělávání, reagujeme tak na potřeby učitelů.

Jsme schopni zrealizovat dopolední program pro školu (či stupeň) do cca 120 žáků (tematický den).

Nabízíme semináře pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, které probíhají interaktivní formou a nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. 

Pořádáme konferenci globálního rozvojového vzdělávání, která je určena pedagogům, ředitelům škol, studentům pedagogiky a lektorům neformálního vzdělávání se zájem o globální témata.

Nabízíme prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání, které pedagogům šetří čas.

Působíme převážně v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Pro veřejnost pořádáme veřejné besedy tzv. rozvojové večery s odborníky na rozvojovou a humanitární spolupráci, kteří předávají informace o aktuálním dění ve světě.

Informace pro pedagogy: https://arpok.cz/pro-pedagogy/ 


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
E-mail: info@arpok.cz
Tel: 581 111 907

https://www.arpok.cz