ARPOK, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Mateřským, základním a středním školám v Olomouci i okolí nabízíme výukové programy a projektové dny věnující se různým globálním a environmentálním tématům (např. Odpovědná spotřeba, Den Země). Programy probíhají ve školách.

O nás

ARPOK je vzdělávací organizace, která byla založena Univerzitou Palackého v Olomouci. Naší vizí je podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti.

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

Jsme vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, stereotypy a předsudky, migrace, chudoba, klimatické změny).

Naše nabídka pro žáky

Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které zrealizujeme přímo u vás ve školeJsme schopní zrealizovat dopolední program pro školu (či stupeň) do cca 120 žáků (projektový den).

Jsme zapojeni do celoevropské akce Týden globálního vzdělávání, v rámci které mohou školy realizovat výukové lekce a účastnit se konference. V dosavadních ročnících tak žáci prozkoumávali téma udržitelnosti, klimatické změny, módního průmyslu nebo potravinové bezpečnosti.

Školy, které podporují vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě, mohou být oceněny prestižním titulem Světová škola. Tímto oceněním se v současné době pyšní 115 českých základních a středních škol.

Naše nabídka pro vyučující

Nabízíme akreditované semináře a webináře pro pedagogy základních a středních škol, které probíhají interaktivní formou a nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. Účastníci si zkouší pracovat s metodami kritického myšlení a hledají způsoby, jak u žáků podpořit např. čtenářskou gramotnost.

Nabízíme online kurz pro pedagogy, ve kterém se účastníci dozví informace o konkrétním globálním tématu (klimatická změna, migrace, gender, voda a sucho), pracují pomocí metod kritického myšlení a získají lekce a aktivity do výuky. Čas kurzu si volí pedagogové sami dle vlastní potřeby.

Pořádáme konferenci globálního rozvojového vzdělávání, která je určena pedagogům, ředitelům škol, studentům pedagogiky a lektorům neformálního vzdělávání se zájem o globální témata. 

Nabízíme prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání, které pedagogům šetří čas. Materiály obsahují jak krátké aktivity, tak celistvé lekce do různých předmětů.

 

Působíme převážně v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Více informací najdete na www.arpok.cz.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, těšíme se na spolupráci.

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
E-mail: info@arpok.cz
Tel: 581 111 907

https://www.arpok.cz