Environmentální centrum Přerov

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Centrum se zabývá environmentálním vzděláváním (ekologická výchova), ochranou přírody a krajiny, šetrnou dopravou a turistikou, udržitelným rozvojem regionu a ekoporadenstvím.

Environmentální centrum Přerov nabízí ekologické výukové programy a vzdělávací exkurze pro školy a školská zařízení. Hlavní cílovou skupinou jsou základní a střední školy. Vzdělávací exkurze centrum nabízí také vysokým školám (pedagogické a přírodovědné směry) a pedagogům v rámci dalšího vzdělávání. Centrum se rovněž podílí na několika ochranářských projektech, z nichž některé přesahují tradiční region působnosti na Přerovsku.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Environmentální centrum Přerov
Komenského ul. 23
750 00 Přerov
(Pošt. adresa: P.O. Box 70, 750 02 Přerov 2)
E-mail: info@koroptvicky.cz
Tel.: +420 737 167 974, +420 731 334 225

http://ecp.koroptvicky.cz/