Hnutí DUHA Olomouc

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Působí především v Olomouckém, částečně také v Moravskoslezském a Zlínském kraji (především v Beskydech). Věnuje se osvětě a vzdělávání široké i odborné veřejnosti a ekologické výchově na školách.

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 10 poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Základním posláním naší organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanost občanů o ekologických tématech na Olomoucku. Naše působnost však sahá až do Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Zapojujeme se do správních řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, o povolení ke kácení dřevin, nebo nejrůznějších územních a stavebních řízení. Hlídáme tak dodržování zákona o ochraně přírody, kontrolujeme, zda úředníci rozhodují objektivně, a bráníme kontroverzním záměrům přehlížejícím zájmy ochrany přírody.

Podporujeme návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − do českých lesů. Vedeme osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní (Beskydy) a národní úrovni. Především v zimním období také koordinujeme dobrovolníky, kteří se snaží bránit pytláctví velkých šelem v Beskydech. Tzv. vlčí hlídky monitorují výskyt vlků, rysů a medvědů a známky jejich nelegálního lovu.

Školám nabízíme výukové programy o velkých šelmách a celodenní exkurze do prostředí výskytu velkých šelem. Konkrétní nabídku najdete na: http://www.selmy.cz/vychova-a-osveta/prednasky-pro-skoly/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38
772 00 Olomouc
Tel.: 734 233 993, 585 228 584
E-mail: olomouc@hnutiduha.cz

http://olomouc.hnutiduha.cz/