LIPKA – pracoviště Rozmarýnek

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Rozmarýnek připravuje a realizuje v dopoledních hodinách přírodovědné a ekologické výukové programy, které zde absolvují žáci a studenti jihomoravských základních a středních škol. Díky své výhodné poloze v sousedství lesa a v blízkosti řeky Svratky se může podstatná část programů Rozmarýnku v příznivých časech roku konat venku.

Rozmarýnek je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky ? školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Rozmarýnek připravuje a realizuje v dopoledních hodinách přírodovědné a ekologické výukové programy, které zde absolvují žáci a studenti jihomoravských základních a středních škol. Díky své výhodné poloze v sousedství lesa a v blízkosti řeky Svratky se může podstatná část programů Rozmarýnku v příznivých časech roku konat venku.

Kroužky a tábory navštěvují na Rozmarýnku především děti z místní brněnské městské části Jundrov. Ve většině případů jsou přírodovědně či chovatelsky zaměřeny.

Rozmarýnek je originální zejména svou přírodní-permakulturní zahradou. V zahradě je možné spatřit řadu zajímavých staveb (altán, amfiteátr, pozorovatelnu, kompostovací záchod i víceúčelový hrázděný objekt pro malá domácí zvířata se skleníkem) a netradičních prvků (kaskádu jezírek s kořenovou čističkou, ?mikrobiotopy? ? tlející kmen, sluneční stráň, ?divočinu? atd.), které podporují rozšíření volně žijících živočichů na obhospodařovaném pozemku. Právě díky unikátní zahradě se konají na Rozmarýnku kurzy permakultury pro zájemce ze širokého okolí.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Lipka ? pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6
637 00 Brno-Jundrov
E-mail: rozmarynek@lipka.cz
Tel.: +420 541 220 208

http://www.lipka.cz/rozmarynek