LIPKA – pracoviště Rychta

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Rychta je jedním z pěti pracovišť Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Nachází se v obci Krásensko na Drahanské vrchovině, v blízkosti Moravského krasu. Je jedním z nejstarších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR, s bohatými zkušenostmi v oboru terénní přírodovědy a environmentálního vzdělávání žáků především druhého stupně ZŠ a středních škol.

Na Rychtě celoročně realizujeme přírodovědné, ekologické a badatelské pobytové programy pro žáky SŠ a 2. stupně ZŠ, v zimních měsících i pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ. Nabízíme i jednodenní vlastivědné exkurze v Moravském krasu, jednodenní ekologické výukové programy – nejen vnitřní, ale především venkovní, přímo v okolním terénu.

Důraz klademe na aktuální a důležitá přírodovědná a environmentální témata. V současné době se soutředíme na problematiku změny klimatu, příčin, dopadů i možných řešení (adaptační i mitigační opatření). Programy vedeme aktivizujícími metodami, velký prostor věnujeme propojování teoretických poznatků s jejich praktickou aplikací a terénními příklady.

O prázdninách na pracovišti probíhají herní, tvořivé a přírodoobjevitelské příměstské i pobytové tábory, pro pedagogy nabízíme letní školu Repetitorium terénní přírodovědy.

Pracoviště se nachází v blízkosti Moravského krasu, v obci Krásensko, v historické budově s kouzlem klenbových stropů a velmi prostorným sálem. Návštěvníci mohou využít přírodovědnou učebnu, knihovnu, sál s vyvýšeným pódiem a stolem na stolní tenis, jídelnu, čítárnu, kuchyň, sportovní vybavení, společenské hry. V blízkosti budovy je obecní volejbalové a fotbalové hřiště, ohniště, volné travnaté plochy, terasa s posezením.

Stravování poskytujeme celodenně z kvalitních, často regionálních, čerstvých surovin.

Ubytování je zajištěno ve skromných dvou až sedmilůžkových pokojích, částečně s podkrovní vestavbou. K dispozici máme 34 lůžek (včetně míst pro pedagogy) v devíti pokojích. Sociální zařízení jsou sdílená.

Během víkendů a prázdnin nabízíme zázemí především organizacím zaměřeným na práci s dětmi a mládeží či vzdělávání, oddílům, neziskovkám.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Kontakt:
Lipka ? pracoviště Rychta
Krásensko 76
683 04 p. Drnovice
E-mail: rychta@lipka.cz
Tel.: +420 517 385 429
www.lipka.cz/rychta

Lipka – pracoviště Rychta

Krásensko 76

683 04 p. Drnovice

E-mail: rychta@lipka.cz

Tel.: +420 517 385 429

www.lipka.cz/rychta