Otevřená zahrada

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Otevřená zahrada, kterou provozuje Nadace Partnerství v centru města Brna, je regionálním environmentálním vzdělávacím střediskem. Tvoří ji unikátní pasivní administrativní budova s chytrými technologiemi, které šetří přírodní zdroje a minimalizují negativní dopady na klima, a jejichž efektivita je dlouhodobě měřena, vyhodnocována a on-line zpřístupněna veřejnosti, dále výuková Zahrada čtyř živlů s venkovními vzdělávacími prvky určenými pro výuku environmentálních témat a přírodní Boromejská zahrada s městskou farmoua vzdělávacím konceptem ?Od hlíny po vidličku?. 

Environmentální centrum Otevřená zahrada slouží především jihomoravským mateřským, základním a středním školám, pro které připravuje řadu vzdělávacích a výukových programů ? především jednodenních. Pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost zde během roku probíhají velké i komornější akce s environmetální tematikou i četné tematické workshopy a semináře. Zázemí zde mají i výzkumné projekty jihomoravských vysokých škol – Mendelovy univerzity, VUT nebo Masarykovy univerzity, do kterých jsou zapojeni vysokoškolští a středoškolští studenti. Celoročně poskytujeme environmentální poradenství zástupcům obcí a veřejné správy i veřejnosti především v oblastech chytrého stavění, péče o veřejnou zeleň či v oblasti udržitelné mobility, a to prostřednictvím komentovaných prohlídek, individuálních konzultací i otevřených workshopů a školení. Otevřená zahrada je v sezóně denně zpřístupněná pro veřejnost i školy a nabízí řadu samoobslužných vzdělávacích programů, každoročně nás navštíví přes 30 000 návštěvníků.


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Otevřená zahrada
Údolní 33 
602 00 Brno
E-mail: otevrenazahrada@nap.cz
Tel.: +420 515 903 111

http://www.otevrenazahrada.cz