LIPKA – pracoviště Kamenná

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Kamenná je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

Kamenná je nejmladším pracovištěm Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Nese čestné jméno Vzdělávací centrum Aleše Záveského, které upomíná na tvůrce českého pojetí ekopedagogiky. Pracoviště Kamenná rozvíjí systém vzdělávání pedagogů od dlouhodobého specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy ve školách až po jednotlivé tematicky zaměřené semináře pro učitele různých oborů na všech stupních škol.

V Jihomoravském kraji Kamenná koordinuje sítě škol se zájmem o environmentální výchovu (M.R.K.E.V. a Mrkvička), poskytuje poradenství, jak zapracovat environmentální témata do výuky i provozu školy, podílí se na mezinárodním programu Ekoškola. Zvláštní pozornost věnuje například tématům venkovní výuky, výuky o klimatické změně, formativnímu hodnocení a přírodních školních zahrad.

Pedagogové z Lipky připravují na povolání také učitele budoucí – vyučují vysokoškolské studenty pedagogických oborů environmentální témata. Kamenná nabízí semináře pro pracovníky středisek ekologické výchovy a další lektory environmentální výchovy. Středním školám nabízí také výukové programy, jejichž tematickou nabídku postupně rozšiřuje.

V blízkosti pracoviště se nachází ukázková přírodní zahrada U Řeky. V roce 2021 získala Evropskou cenu pro ekologické zahradničení (European Award for Ecological Gardening) – zvláštní ocenění poroty v kategorii Zahrady pro zdraví, péči a terapii. Na evropské úrovni jsme se dostali na druhé místo mezi nejlepšími terapeutickými zahradami. V zahradě probíhá výuka – jak žáků, tak vysokoškolských studentů, učitelů, zahradní terapie a vždy v sezóně ve středu od 14 do 17 hod je také otevřena veřejnosti.

Sledovat nás můžete na facebooku.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Lipka – pracoviště Kamenná
Kamenná 20
639 00 Brno
E-mail: kamenna@lipka.cz
Tel.: +420 543 420 823

http://www.lipka.cz/kamenna