Ekocentra v České republice

Studio Eko-Logika, z.s.

Realizujeme výukové enviromentální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Naše vzdělávací projekty vycházejí z místně zakotveného učení a principu…

TEREZA, vzdělávací centrum

Pomáháme učitelům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních a středních školách v celé ČR. Prostřednictvím dlouhodobých vzdělávacích programů Ekoškola, GLOBE a Les…

URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné

URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné nabízí denní environmentální programy včetně terénních exkurzí pro děti a mládež (MŠ, SŠ, ZŠ), semináře…

Ústav ekologického vzdělávání, z.ú. Mladoňov (ÚEV Mladoňov)

ÚEV je ekologické volnočasové centrum v podhůří Jeseníků, jehož hlavním cílem je efektivní a zábavné využití (nejen) volného času dětí, mládeže…

Valašské ekocentrum

Pořádáme odborné a environmentálně zaměřené semináře, exkurze, přednášky, praxe pro studenty sředních a vysokých škol, osvětové akce, přírodovědné exkurze pro veřejnost…

Villa Nova Uhřínov – středisko experimentální archeologie a regionálních dějin

Občanské sdružení Villa Nova Uhřínov - provozuje archeologické muzeum v přírodě Villa Nova Uhřínov a také Muzeum zimních sportů, turistiky…

Vodní dům

Vodní dům je návštěvnickým střediskem Evropsky významné lokality Želivka. Pro školy nabízí denní výukové program pro žáky všech věkových kategorií, semináře…

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou funguje od roku 1997. Ekologická výchova je jednou ze tří…

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je postaveno na pevných základech a silných kořenech tradice Svatého Vojtěcha a Benedikta. Z českého patrona…

Vzdělávací centrum v Zoo Hluboká nad Vltavou

Vzdělávací centrum v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k…

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Práce s mládeží v oblasti ekologické výchovy se odehrává zejména v expoziční části stanice, v budově ekocentra a v přilehlé přírodní rezervaci.…

Záchranná stanice Pavlov

Záchranná stanice se nachází mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou. V současné době nabízíme výukové programy určené pro školní i…