Recyklohraní, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Obecně prospěšná společnost Recyklohraní organizuje dlouhodobý vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a výjezdní lektorské programy Recyklace hrou a Recyklace očima mladého vědce.

Naším cílem je ve spolupráci s pedagogy prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do programu je zapojeno přes 3 400 základních, mateřských i středních škol z celé České republiky. Aktuální přehled aktivit, výukové materiály pro různě věkové kategorie ke stažení a nabídka lektorských programů je dostupná na www.recyklohrani.cz. 

Usilujeme o to, aby děti pochopily zákonitosti přírody a vliv člověka na ni, aby si uvědomily pozitivní i negativní důsledky svého chování vůči životnímu prostředí a aby vědomě přijaly zodpovědnost za své jednání a ekologicky odpovědné chování se stalo součástí jejich identity. Věříme, že spolu s pedagogy můžeme podpořit novou generaci, aby tvořila méně odpadů a odpady, které vyprodukuje, aby vnímala jako důležitou surovinu a umožnila jejich recyklaci. Průběžně nabízíme pedagogům náměty, jak hravou a tvůrčí formou zapojit do výuky témata třídění a recyklace, ale i předcházení vzniku odpadů. 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Recyklohraní, o.p.s.

Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6

Info linka: +420 739 280 887

Email: info@recyklohrani.cz

www.recyklohrani.cz