Přírodovědné muzeum Semenec

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Obecně prospěšná společnost Semenec působí v Týně nad Vltavou, kde vytváří a spravuje areál přírodovědných sbírek Přírodovědné muzeum Semenec. V prostředí těchto expozic realizujeme výukové programy pro všechny stupně škol. Ve výukových programech se zaměřujeme na učení praxí:
přímý kontakt s přírodou, badatelský přístup, rozvoj praktických dovedností.

VZDĚLÁVÁNÍ

?Komentované prohlídky a exkurze pro skupiny od 15 osob na objednávku

.?Semináře pro pedagogy.

?Terénní výukové programy pro MŠ a oba stupně ZŠ, včetně víceletých gymnázií.

Naší specialitou jsou programy zaměřené na praktické dovednosti v geologii a pravěku.

Naším cílem je přímý kontakt dětí spřírodou, rozvoj praktických a manuálních dovedností a především volný pohyb a zkoumání přírody na základě vlastní volby dítěte.

 

SBÍRKY A EXPOZICEPŘÍRODOVĚDNÉHO MUZEA SEMENEC

?Tajemství podzemního světa -Zážitková expozice hravou formou seznamuje s přírodou skrytou pod našima nohama

.?Jedlá zahrada- Sbírka vytrvalých bylin,a jedlých rostlin,které zde můžete vnímat zrakem, čichem, hmatem i chutí

.?Sbírka světových druhů borovic – Expozice poodhaluje druhovou rozmanitost borovic z Evropy, Ameriky i Asie. Druhová pestrost borovic představuje širokou škálu forem, barev i stanovištních nároků.

?Arboretum cizokrajných dřevin ? V areálu jsou vysazeny různé dřeviny světadílů Asie, Ameriky a Evropy, kolekce jedlí, smrků a okrasných kultivarů dřevin.

?Biotopové expozice lesních společenstev – Expozice ukazuje14 různých typů lesa v jižních Čechách v různých nadmořských výškách, pokud by do nich nezasahoval člověk svým hospodařením.

 ?Vodní biotop s větrným čerpadlem – Podél uměle vytvořeného modelu říčního toku můžete pozorovat zastoupení stromů, keřů i bylin na jednotlivých říčních úsecích.Vodu do biotopu vhání větrné čerpadlo, které umožňuje využití dešťových vod. Součástí je i vodní hřiště s mechanickou pumpou

.?Rozárium – Sbírka představuje širokou paletu růží botanických a specifických anglických růží, které mají osobitý nezaměnitelný charakter a jedinečnou krásu.

?Geologická sbírka ve velkých blocích – Ukázky velkých bloků hornin z největších lomů jižních Čech a kuriozity získané ve volné přírodě.

Semenec, o.p.s. je členem krajské sítě environmentálních center KRASEC.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Semenec, o.p.s.
Semenec 846
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 604 626 894
e-mail: semenec.ops@gmail.com

http://www.muzeumsemenec.cz

http://www.muzeumsemenec.cz