Přírodovědné muzeum Semenec

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Obecně prospěšná společnost Semenec působí v Týně nad Vltavou, kde vytváří a spravuje areál přírodovědných sbírek Přírodovědné muzeum Semenec. V prostředí těchto expozic realizujeme výukové programy pro všechny stupně škol. Ve výukových programech se zaměřujeme na učení praxí:
přímý kontakt s přírodou, badatelský přístup, rozvoj praktických dovedností.

Přírodovědné muzeum Semenec je nevšední muzeum na okraji Týna nad Vltavou, malebného městečka uprostřed jižních Čech.

Na ploše čtyř hektarů naleznete množství jedinečných přírodovědných sbírek, které se prolínají s herními a naučnými prvky, dobrodružnými úkoly a aktivitami pro děti, které vás zabaví na celé odpoledne.

Pro školy nabízíme výukové i zážitkové programy, které jsou skvělým doplňkem výuky i cílem školního výletu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ provádíme v přírodovědných sbírkách v našem muzeu. Naším cílem je přímý kontakt dětí s přírodou. Používáme badatelský přístup a smyslovou výchovu, rozvíjíme praktické dovednosti a učíme se v přírodě si nejen hrát, ale i pracovat a pohybovat se.

Naší specialitou jsou programy zaměřené na praktické dovednosti v geologii a pravěku.

Komentované prohlídky a exkurze pro skupiny

Semináře pro pedagogy

Akreditované kurzy MŠMT

Akce pro veřejnost – Koncert pro stromy, Pravěký den, Moštování, Víkend otevřených zahrad….

 

SBÍRKY A EXPOZICE PŘÍRODOVĚDNÉHO MUZEA SEMENEC

Tajemství podzemního světa

Zážitková expozice hravou formou seznamuje s přírodou skrytou pod našima nohama.

Jedlá zahrada

Sbírka vytrvalých bylin a jedlých rostlin, které zde můžete vnímat zrakem, čichem, hmatem i chutí

Sbírka světových druhů borovic

Expozice poodhaluje druhovou rozmanitost borovic z Evropy, Ameriky i Asie. Druhová pestrost borovic představuje širokou škálu forem, barev i stanovištních nároků.

Arboretum cizokrajných dřevin

V areálu jsou vysazeny různé dřeviny světadílů Asie, Ameriky a Evropy, kolekce jedlí, smrků a okrasných kultivarů dřevin.

Biotopové expozice lesních společenstev

Expozice ukazuje 14 různých typů lesa v jižních Čechách v různých nadmořských výškách.

Vodní biotop s větrným čerpadlem

Podél uměle vytvořeného modelu říčního toku můžete pozorovat zastoupení stromů, keřů i bylin na jednotlivých říčních úsecích. Vodu do biotopu vhání větrné čerpadlo, které umožňuje využití dešťových vod. Součástí je i vodní hřiště s mechanickou pumpou

Rozárium

Sbírka představuje širokou paletu růží botanických a specifických anglických růží, které mají osobitý nezaměnitelný charakter a jedinečnou krásu.

Geologická sbírka ve velkých blocích

Ukázky velkých bloků hornin z největších lomů jižních Čech a kuriozity získané ve volné přírodě.

Semenec, o.p.s. je členem krajské sítě environmentálních center KRASEC.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Semenec, o.p.s.
Semenec 846
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 604 626 894
e-mail: semenec.ops@gmail.com

http://www.muzeumsemenec.cz

http://www.muzeumsemenec.cz