Bečovská botanická zahrada – ZO ČSOP BERKUT

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě se zaměřuje na organizaci osvětových přírodovědných i společensko-kulturních akcí a exkurzí pro veřejnost, workshopů a workcampů. Dále nabízí  výukové programy pro školy a zážitkovou poznávací turistiku na území mikroregionu Slavkovský les.

Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě vzniklo v roce 2009 v souvislosti s projektem záchrany a znovuoživení botanické zahrady, která byla více jak 60 let opuštěná a bez údržby. Od začátku této snahy je spolupráce a činnost členů ZO ČSOP BERKUT, místních NNO a široké veřejnosti.

Důraz v činnosti ekocentra je kladen na děti a studenty mikroregionu, ale v rámci workcampů i z celého světa. Zázemím pro ekovýchovnou činnost je celý areál botanické zahrady a venkovní a vnitřní učebna. V budoucnu se předpokládá vybudování infocentra a výukového centra pro širší skupiny. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Náš region, Svazkem obcí Slavkovský les, Městem Bečov a Cestou z města se ročně koná několik akcí pro veřejnost (Vítání jara, Den pro Náš region, Z Bečova za minerálními prameny, Lampionová slavnost).

Ekocentrum disponuje:

– venkovní učebnou pro 40 osob,
– vnitřní učebnou a knihovnou pro 10 osob,
– 9 ha botanické zahrady (sbírková oddělení introdukových rostlin, lesní porost, luční společenstva, genofondový sad, skalní výchozy, říční tok, mokřad, vodní nádrž)

Část botanické zahrady – Beaufortské alpinum – bude v roce 2011 v rekonstrukci.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Bečovská botanická zahrada
364 64 Bečov nad Teplou
E-mail: zocsopberkut@seznam.cz
Tel.: + 420 736 642 792

http://www.zocsopberkut.cz/