Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum a ekopobyty Karlovice
Nabízíme programy pro školy zaměřené na poznávání místního dědictví, přírody v Jeseníkách, ale i obecnějších témat týkajících se přírody a krajiny a její ochrany.

Ekocentrum a ekopobyty Karlovice

Nabízíme programy pro školy zaměřené na poznávání místního dědictví, přírody v Jeseníkách, ale i obecnějších témat týkajících se přírody a krajiny a její ochrany.

Jsme spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. Jsme lidé se zájmem o historii, současnost i budoucnost přírody a krajiny. Chceme přiblížit přírodní a kulturní dědictví široké veřejnosti prostřednictvím ekologické výchovy na školách, exkurzí, přednášek, školení, informačních materiálů.

Nabízíme programy pro školy zaměřené na poznávání místního dědictví, přírody v Jeseníkách, ale i obecnějších témat týkajících se přírody a krajiny a její ochrany.

Nabízíme programy ve školách i pobytové programy ve spolupráci s ubytovateli v Karlovicích v Jeseníkách.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Actaea společnost pro přírodu a krajinu

Karlovice 279, 79323

Email: actaea.karlovice@gmail.com

Tel. 777044758, 774750716

www.ekopobytykarlovice.cz

https://actaea.cz/