Ekocentrum Zahrada

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže ?Na Výstavišti? v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se datuje od roku 2007. Provoz celého areálu zajišťují profesionální chovatelé a zahradníci, programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují pedagogičtí pracovníci ekocentra. 

Ekocentrum Zahrada je klidným ostrůvkem přírody uprostřed města. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout řadu domácích i cizokrajných zvířat a rostlin v minizoo a botanické zahradě i ve stanici pro handicapované dravce a sovy. Zahrada je sběrným místem pro handicapované živočichy, spolupracujeme se Záchrannou stanicí v Pátku u Poděbrad. Součástí ekocentra je i nově vzniklá Rajská zahrada s různými biotopy naší přírody a s živelným hřištěm pro děti.

Pro školy nabízíme denní výukové environmentálně a přírodovědně zaměřené programy a 3. ? 5. ročníkům ZŠ pak také pobytovou Lesní školu malých táborníků na naší základně v Bezdědicích. Při ekocentru pracuje několik zájmových kroužků pro děti ? chovatelských i přírodovědných. Pro veřejnost pořádáme různé osvětové akce ? přednášky, besedy, výstavy.

Zázemí ekocentra

  • minizoo a záchranná stanice pro handicapované dravce a sovy

  • Rajská zahrada se živelným přírodním hřištěm

  • kavárna a šetrný obchůdek

  • zázemí pro chovatelské a další kroužky

  • 2 klubovny

 Realizujeme:

  • výukové a osvětové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ

  • semináře pro učitele

  • osvětové akce pro širokou veřejnost ? výstavy, besedy, přednášky, akci ke Dni Země Zeměfest

  • nabízíme přírodovědně, tábornicky a chovatelsky zaměřené kroužky pro děti a klub pro maminky s dětmi

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Zahrada při DDM ?Na Výstavišti?
Jaselská 1475
293 01 Mladá Boleslav
E-mail: zahrada@ddm-mb.cz
Tel.: 326 329 113

 

http://www.mb-eko.cz/zahrada