Ekocentrum Zahrada

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže Na Výstavišti v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se datuje od roku 2007. Provoz celého areálu zajišťují profesionální chovatelé a zahradníci, programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují pedagogičtí pracovníci ekocentra. 

Ekocentrum Zahrada je klidným ostrůvkem přírody uprostřed města. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout řadu domácích i cizokrajných zvířat a rostlin v minizoo a botanické zahradě i ve stanici pro handicapované dravce a sovy. Zahrada je sběrným místem pro handicapované živočichy, spolupracujeme se Záchrannou stanicí v Huslíku u Poděbrad. Součástí ekocentra je i Rajská zahrada s různými biotopy naší přírody a s živelným hřištěm pro děti.

Pro školy nabízíme denní výukové environmentálně a přírodovědně zaměřené programy a 3. až 5. ročníkům ZŠ pak také pobytovou Lesní školu malých táborníků na naší základně v Bezdědicích. Při Ekocentru pracuje aktuálně 19 zájmových kroužků pro děti v oborech chovatelských i přírodovědných. Pro veřejnost pořádáme různé osvětové akce, přednášky, besedy, výstavy.

Zázemí ekocentra

  • minizoo a záchranná stanice pro handicapované dravce a sovy
  • Rajská zahrada se živelným přírodním hřištěm
  • recepce
  • zázemí pro chovatelské a další kroužky
  • 2 klubovny

Realizujeme:

  • výukové a osvětové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ
  • příměstské i pobytové tábory
  • osvětové akce pro širokou veřejnost, výstavy, besedy, přednášky, akci ke Dni Země Zeměfest
  • nabízíme přírodovědně, tábornicky a chovatelsky zaměřené kroužky pro děti a kluby pro maminky s dětmi

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Zahrada při DDM Na Výstavišti
Jaselská 1475
293 01 Mladá Boleslav
E-mail: zahrada@ddm-mb.cz
Tel.: 326 329 113

http://www.mb-eko.cz/zahrada